• Induline Mix & Go

  Artiklinr 1827

  Induline Mix & Go

  Võõpamismaterjalide loomiseks pritsimismaterjalidest Induline Mix & Go võõpamislisandiga

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) 1.02
  Lõhn Mild

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for exterior doors
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Puitelementide transpordil ja montaažil tekkivate värvikahjustuste parandamine
  • Ilmastikumõjude käes kahjustunud pindade renoveerimine

  Omadused

  • Water-based
  • Ülipaindlik: Läikeastme ja värvitooni valmistamine individuaalsete võõpamismaterjalide pritsimismaterjalidest
  • Lihtne töödelda
  • Vähese lõhnaga
  • Hästi tasanduv
  • Vastupidav (direktiivi HO.03 kohaselt)
  • Ilmastiku- ja niiskuskindel
  • Kõrge elastsusega
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

   • Ettevalmistused

    Enne lõplikku katmist teha vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller
   • Kasutustingimused

    Objekti, keskkonna ja materjali temperatuur 10-25 °C
    Ärge töödelge otsese päikesekiirguse käes
    Ärge töödelge kaste, udu ja vihma korral
    Kaitske värskelt töödeldud pindu tolmu, mustuse jne eest

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Kandke peale pintsli või rulliga.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4-6 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Töötlemise/kuivamise ajal kaitske pindu vihma, tuule, päikesekiirguse ja kastega kokkupuute eest.

    Kleepige kõik mittetöödeldavad pinnad sobiva kleeplindiga (nt tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251) kinni

    Tuleb jälgida ilma üleminekuteta töötlemist.

    Kleeplintide kasutamisel tuleb need umbes 30 minuti pärast ettevaatlikult aluspinnalt eemaldada.

    Värv kantakse lühikarvalise rulliga (end õigustanud on Storch art nr 148918) ühtlaselt ribahaaval aknanurgast kuni aknanurgani või teistel detailidel paanidena peale.

    Palun kavandage tööd selliselt, et kogu töötlemisprotsessi saab lõpetada 5 minuti jooksul.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: umbes 1 tunni pärast
    Ettevaatlik kasutuskõlbulikkus: umbes 46 tunni pärast
    Täielik läbikõvenemine: umbes 48 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madalamad temperatuurid, kõrge õhuniiskus või maksimum kihi paksused võivad kuivamisaega pikendada.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Akrüülpintsel, mikrokiud-värvirull

   • Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml / m² per layer applied
   • Umbes 80 ml/m² tööetapi kohta

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.