• Induline GW-341 WF

  Artiklinr 339661

  Induline GW-341 WF

  Veepõhine, laseeriv spetsiaalkrunt

  Värvitoon: Eritoon | 3396
  Värvitoon: Eritoon | 3396
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Spetsiaalsed vaigud
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,01 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 11

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Lehtpuit
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised

  Omadused

  • Water-based
  • Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
  • Väga hea äravoolavus
  • Hea pooride niisutamine, eelkõige suurepoorilistel puiduliikidel
  • Suurepärase haardumisega.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: +15 °C kuni +30 °C.
    Suhteline õhuniiskus 40-80%.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Parkhappelise puidu puhul kasutada sundkuivatamist.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Viskoossuse suurenemisel aurustumise käigus lisage vett (nõutav viskoossus: väljavoolamisaeg u 23–27 s 3 mm ISO-voolamistassi puhul).

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Ülelakitav: ca. 4 tunni pärast
    (23 °C ja 50% suht. õhuniiskuse juures)

    Ülelakitav kiirendatud kuivatamise korral: ca. 90 minuti pärast
    (nõrutamine 20 minutit/kuivatamine 50 minutit (35-40 °C)/jahutusfaas 20 minutit)

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis
    Vajadusel veega (maks. 10%).

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Pintsel, sukelvann, leotusbassein, pihustusseadmed

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

   • Sõltuvalt töötlemisviisist, puiduliigist ja puidupinnast.

  • Üldised juhised
   • Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.