• PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color

  Artiklinr 680526

  PUR Uni Color

  Sitke ja kõva kattekiht

  Värvitoon: Basalthall/Basaltgrau | 6805
  Värvitoon: Basalthall/Basaltgrau | 6805
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,5 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 4400 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,2 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 70 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,4 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1700 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus umbes 42 N/mm² *
  Survetugevus umbes 72 N/mm² *
  Klass Pragude katmine A 3 (> 0,5 mm)
  Shore D 28 päeva pärast 65

  *Tehismört 1 : 5 standardliivaga

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Polüuretaanpinnakate DIBt poolt heakskiidetud süsteemides olmeruumides (AbZ Z-156.605-1487)

  Omadused

  • Sitke pinnakate
  • Staatiliselt pragusid kattev
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Sõidetav käsikärude ja sisetranspordivahenditega
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema kuiv.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Tsemendist aluspindadel tuleb tingimata kasutada sobivaid Remmersi epoksiidkrunte võid epoksiidpahtleid.

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

    Sisetingimustes olevad valuasfaltpinnad (AS-IC 10 või AS-IC 15) tuleb PUR Uni Coloriga kruntida.

    Üldise ehitusjärelevalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelevalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

   • Ettevalmistused

    Sisetingimustes olevatel valuasfaltpindadel valmistage aluspind sobivate meetmetega nagu nt kuulpritsimise või teemantlihvimisega ette, nii et märgitud tingimused on täidetud.

    Seejärel kruntige või tasandage PUR Uni Colori abil.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 82.4 : comp. B 17.6
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maksimaalselt +30 °C   • Temperatuur Käidav
    +8 °C 48 tundi
    +12 °C 30 tundi
    +20 °C16 tundi

    Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Hammaskellu, hammasraakel, kummikaabits, epoksiidirull, sobiv segamisseade

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäited

  • Kasutusnäited
   • Kasutamine
    Täiteaste 01/03Sideaine kulu [kg/m²]Segu kulu [kg/m²]Võimalik hammasliistKulu mm kihipaksuse kohta [kg/m²]

    Pinnakate

    < 1 mm

    täitmata
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    Nr 5

    Pinnakate

    umbes 1 mm

    täitmata
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    Nr 7
    1,45
    Täidetud pinnakate1 : 0,3
    vähemalt 1,2
    vähemalt 1,6
    Nr 25
    1,60
    Täidetud pinnakate1 : 0,5
    vähemalt 1,5
    vähemalt 2,3
    Nr 46
    1,70

   • Kruntimine

    Kandke materjal valuasfaldile. Jaotage sobivate vahenditega, nt kummikaabitsaga laiali ja seejärel rullige epoksiidirulliga üle.

    umbes 0,5 kg/m² sideainet (olenevalt aluspinnast)

   • Tasanduskiht/kaapepahteldus

    Kandke 1 : 0,3 kaaluosade järgi segatud materjal ettevalmistatud pinnale ja jaotage sobiva kelluga laiali.

    (vt tabelit)

   • Pinnakatte

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

    Kulu sõltub aluspinnast, temperatuurist, nõutavast kihipaksusest ja optilisest nõudest.

    (vt tabelit)

   • Segatud pinnakate

    Kandke Seletmixiga 01/03 segatud ettevalmistatud pinnale, jaotage sobiva hammaskellu/hammasraakliga laiali ja vajadusel töödelge ogarulliga üle.

    Valitav segamisvahekord oleneb aluspinnast, temperatuurist ja nõutavast kihipaksusest.

    (vt tabelit)

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Kolletumisele kaldumise, võimalike värvitoonierinevuste ja määrdumise tõttu on sobiva värvilise Remmersi laki kasutamine tingimata soovitav.

    Esivärvitoonid, väikesed kihipaksused, teised liivafraktsioonid ning madalad temperatuurid võivad materjali segatavust ja ka väljanägemist halvendada.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Koormamisel metall- ja polüamiidratastega sõidukitega ning dünaamiliste punktkoormuste korral võib esineda suurem kulumine.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.