• Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100

  Artiklinr 142711

  Epoxy GL 100

  LANG_VARIANTE
  1427 | Epoxy GL 100
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.12 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 870 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.03 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 200 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.10 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 600 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus approx. 10 N/mm² *
  Survetugevus approx. 40 N/mm² *

  * Epoxy resin mortar 1 : 10 with standard sand

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kruntimiseks, liimimiseks, tasandamiseks
  • Krunt süsteemis SL Floor WHG
   (AbZ Z-59.12-302)
  • Krunt süsteemis SL Floor WHG AS
   (AbZ Z-59.12-303)

  Omadused

  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Hea pinnasessetungivus
  • Vaba pehmendavatest ainetest, nonüfenooli-ja fenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Sobib krundina ilma puistekihita Remmers PU- ja EP-katete alla.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Aluspinnad peavad olema saavutanud oma niiskusetasakaalu ning pindasid tuleb tööde ajal kaitsta liigse niiskuse eest.

    Betoonmax. 4 M-% niiskust

    Tsementpindmax. 4 M-% niiskust

    Anhüdriidkihtmax. 0,3 M-% niiskust

    Magneesikiht2 - 4 M-% niiskust

    Anhüdriid- ja magnesiitkihi puhul peab kindlasti välistama ehitusdetailidest või pinnasest sissetungiva niiskuse.

    Üldiselt on anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul soovitav kasutada veeauru läbilaskvaid süsteeme.

    Kogumisvannidele LAU-seadmetes kehtivad üldise ehitusjärelevalve loa juhised ja nõuded, eelkõige pragude piirangule <0,2 mm.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

   • Tasanduskiht/kaapepahteldus

    Kandke kuni 1 : 1,5 kaaluosade järgi valmistatud materjal ettevalmistaud pinnale, jaotage sobiva kelluga laiale ja vajadusel töödelge ogarulliga üle.

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Mineraalsete aluspindade erineva imavuse tõttu näivad impregneeritud aluspinnad laigulised. Ei sobi kasutamiseks visuaalselt nõudlikel pindadel.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

    Luba nõudvate süsteemide kasutamisel tuleb järgida kõiki vastavas loas toodud andmeid.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).