• PUR Aqua Color Top 2K M
 • PUR Aqua Color Top 2K M
 • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M
  • PUR Aqua Color Top 2K M

  Artiklinr 368511

  PUR Aqua Color Top 2K M

  Värvitoon: Eritoon alates 20 kg | 3685
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Kuivaine sisaldus 57.9 M-%

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.12 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 260 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.15 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 590 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.22 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 430 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_49
  • AW_GR_259

  Omadused

  • Water-based
  • Siidjasmatt
  • Valguskindel
  • Veeauru läbilaskev.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema ettevalmistatud sobilike Remmersi toodetega.

   • Ettevalmistused

    Kandke lakk pinnale 48 tunni jooksul. Pikemate ooteaegade puhul lihvige eelmise tööetapi järgne pind ning puhastage tolmust.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 85 : comp. B 15
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

    ZBK_B_8

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 45 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Segisti peab olema plastümbrisega (nt Remmersi patenteeritud segur).

    Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Hoides jahedas, kuivas ja kaitstud külmumistingimuste eest avamata originaalpakendis 6 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tihendamine

    Alati tuleb töödelda värskena värskele.

    Vältida loikude tekkimist.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Järgnevalt pealekantava viimistluskihi nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Sel juhul on vaja järgmiste kihtidena kasutada sobivas värvitoonis tooteid ning vajadusel kanda pinnale mitu viimistluskihti.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Mehaaniliselt koormatud pindade puhul tuleb reeglina pinnale kanda mitu viimistluskihti.

    H_B_46

    Ebaühtlased pealekandmisviisid, tugev tõmbetuul ja suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeastme erinevuste tõttu põhjustada ebaühtlast pealispinna optikat.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Värviline – eelkõige must – kumm võib pikaajalisel kokkupuutel tekitada pinnal värvimuutusi, mida ei ole võimalik eemaldada (nt autorehvid või masinajalad). Selliste värvimuutuste vältimiseks kasutage sobivaid polüuretaanist rattaid või alusmatte. Värvid, juuksevärvid, pleegitaja või desinfektsioonivahendid võivad samuti põhjustada värvimuutusi, kui neid viivitamatult ei eemaldata.

    Määrdumise ärahoidmiseks soovitatakse rakendada esmahooldusmeetmeid (vt hooldusjuhiseid).

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.