• Epoxy Color Top
 • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top

  Artiklinr 619631

  Epoxy Color Top

  Rulliga pealekantav pigmenteeritud kattekiht või viimistluskiht

  Värvitoon: liiklushall A | 6196
  Värvitoon: liiklushall A | 6196
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,66 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 4000 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,05 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 90 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,51 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1050 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Viimistluskiht Remmersi Deck OS 8 ja Deck OS 8 classic-süsteemides
  • Viimistluskiht Remmersi Deck OS 11a-II ja OS 11b-II-süsteemides
  • Viimistluskiht Remmersi Deck OS 14-süsteemis, juhindudes hooldusjuhistest (2016.a standardi kavand)
  • Ülelakkimine ülepuistepinnakatetel
  • Värviline rulliga pealekantav pinnakate

  Omadused

  • Head karbamiidi teket takistavad omadused
  • Hea katvus kasutamisel puistekatetel
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Värvitaluvuse kontroll
  • Pehmendavate ainete vaba, nonüfenooli-ja fenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.

    Tingimata tuleb kasutada sobivaid Remmers Epoxy-kruntvärve ja pinnakattesüsteeme.

    Lisaks sobivad aluskihtideks kvartsliivaga ülepuistatud Remmersi Epoxy- ja polüuretaanbaaskihid.

    Remmersi Deck OS-süsteemide kohta vt vastavaid kasutusinstruktsioone.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Kõvendaja (komp B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga

    (u 300–400 p/min).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veel kord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Pot life 25 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: +10 °C kuni maks. +25 °C

   • Läbikõvenemist saab ACC H lisamisega kiirendada. Selle kohta saab soovi korral töötlemisjuhised!

    Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Kummisilur, epoksiidirull, segamisseade

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistaprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada tootega "V V101"-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid ohutus- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp A) väi vähemalt 24 kuud (komp B).

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäiteid

  • Kasutusnäited
   • Tihendamine

    Kanda toode pinnale kummisiluri abil ning rullida seejärel sobiva epoksiidiruliga ristipidiste liigutustega üle.

    Ca. 0,5 - 0,8 kg/m² sideainet

   • Rulliga katmine

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

    Seejärel rullida sobiva epoksiidirulliga ristipidiste liigutustega üle.

    ca. 0,35 kg/m²

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustes (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võidakse saada veidi erinevad väärtused.

    Viskoossuse vähendamiseks võib vajadusel lisada kuni 2 M-% lahjendit V 101. Teisi lahjendeid ei soovitata mingil juhul kasutada.

    Järgnevalt pealekantava viimistluskihi nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Sel juhul on vaja järgmiste kihtidena kasutada sobivas värvitoonis tooteid ning vajadusel kanda pinnale mitu viimistluskihti.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjali, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Tumedate ja tugevalt pigmenteeritud värvitoonide korral võib hoolimata hoolikast pealekandmisest ette tulla pealispinna värvi kerget varieerumist või struktuuri muutumist. See on tingitud süsteemist ning ei vähenda toote sobivust. Kahtluse korral tuleb toodet eelnevalt katsetada proovipinnal.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Epoksiid ei ole UV-kiirte ja ilmastikumõjudega kokkupuutel stabiilsed.

    Järgige OS 8-süsteemi kasutusjuhiseid.

    Tuleb järgida vastavate Remmersi Deck OS 11-süsteemide töötlemisjuhiseid.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi, ladustamise ja käitlemise aegse ohutuse, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt ja brošüürist „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V., 3. Ausgabe, Stand 2022).