• Epoxy Primer PF
 • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF

  Artiklinr 122331

  Epoxy Primer PF

  Värvitoon: Eritoon alates 100 kg | 1223
  Värvitoon: Eritoon alates 100 kg | 1223
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.62 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2800 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.05 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 100 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.50 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 900 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus > 23 N/mm² *
  Survetugevus > 71 N/mm² *

  * Epoxy resin mortar 1 : 5 with standard sand

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_15
  • Puistekatete aluskiht
  • AW_GR_201
  • AW_GR_202

  Omadused

  • Mehaaniliselt koormatav
  • EG_GR_23
  • Vaba pehmendavatest ainetest, nonüfenooli-ja fenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Sobib krundina ilma puistekihita Remmers PU- ja EP-katete alla.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Kui kasutatakse OS 8-Süsteemi peab aluspinna tõmbetugevus olema keskmiselt 2,0 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,5 N/mm² ).

    Kontrollaruanne nakkumise kohta niiskuse mõjumisel tagaküljel vastavalt DIN EN 13578 OS 8-süsteemis olemas.

    Aluspinnad peavad olema saavutanud oma niiskusetasakaalu ning pindasid tuleb tööde ajal kaitsta liigse niiskuse eest.

    Betoonmax. 4 M-% niiskust

    Tsementpindmax. 4 M-% niiskust

   • Ettevalmistused

    Valmistage aluspind sobivate meetmetega nagu nt kuulpritsimisega ette, nii et märgitud tingimused on täidetud.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 82.8 : comp. B 17.2
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

   • Tasanduskiht/kaapepahteldus
   • Puistekihi aluskiht

    Puistake veel värskele aluskihile rohkelt tulega kuivatatud kvartsliiva.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Seda tuleb arvestada süsteemi valikul ja koostamisel.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Pöörake tähelepanu OS 8 süsteemi vastavate katsetunnistustele.

    Tuleb järgida vastavate Remmersi Deck OS 11-süsteemide töötlemisjuhiseid.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).