• Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100

  Artiklinr 116011

  Epoxy ST 100

  Läbipaistev krundi-ja mördivaik

  LANG_VARIANTE
  1160 | Epoxy ST 100
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,12 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 870 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,03 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 200 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,10 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 600 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus ca. 10 N/mm² *
  Survetugevus ca. 40 N/mm² *

  * Eposkiidivaigu mört 1:10 koos liivaga

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Kruntimiseks, liimimiseks, tasandamiseks
  • Survekindla mördi tootmiseks, fliismördi panekuks
  • Puistekatete aluskiht
  • Kruntimine Remmersi süsteemis Deck OS 8 classic

  Omadused

  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Hea pinnasessetungivus
  • Vaba pehmendavatest ainetest, nonüfenooli-ja fenoolivaba
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Sobib krundina ilma puistekihita Remmers PU- ja EP-katete alla.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Kui kasutatakse OS 8-Süsteemi peab aluspinna tõmbetugevus olema keskmiselt 2,0 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,5 N/mm² ).

    Kontrollaruanne nakkumise kohta niiskuse mõjumisel tagaküljel vastavalt DIN EN 13578 OS 8-süsteemis olemas.

    Aluspinnad peavad olema saavutanud oma niiskusetasakaalu ning pindasid tuleb tööde ajal kaitsta liigse niiskuse eest.

    Betoonmax. 4 M-% niiskust

    Tsementpindmax. 4 M-% niiskust

    Anhüdriidkihtmax. 0,3 M-% niiskust

    Magneesikiht2 - 4 M-% niiskust

    Anhüdriid- ja magnesiitkihi puhul peab kindlasti välistama ehitusdetailidest või pinnasest sissetungiva niiskuse.

    Üldiselt on anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul soovitav kasutada veeauru läbilaskvaid süsteeme.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Kasutustingimused

    Materjali-, ümbritseva õhu- ja aluspinnatemperatuur peab jääma vahemikku +8 °C kuni +30 °C.

   • Läbikõvenemist saab ACC H lisamisega kiirendada. Selle kohta on soovi korral saadaval töötlemisjuhised!

    Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Kellu, hammaskellu, kummist kaabits, epoksirull, aasrull, segamismasin nt. mehaaniline segisti.

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Vaata pealekandmise juhiseid

  • Kasutusnäited
   • Immutus/tugevdamine

    Vaigusegu lahjendada kuni 20% Verdünnung V101-ga ja kanda pinnale, sobivate vahenditega nagu näiteks kummist kaabitsaga, kuni küllastumiseni.Seejärel eposkirulliga aluspinda järeltöödelda.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

    ca. 0,30 - 0,50 kg/m² sideainet (sõltuvalt aluspinnast)

   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

    ca. 0,30 - 0,50 kg/m² sideainet (sõltuvalt aluspinnast)

   • Tasanduskiht/kaapepahteldus

    Täidetakse kuni 1:1 kaaluosa materjaliga krunditud pinnale kelluga ja vajadusel järeltöödelda aasrulliga.

    Kulu kihi kohta mm: ca 0,85 kg/m² sideainet ja 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Avatud pooridega kiht

    Täidetakse 1:10 mahuosani, kantakse kelluga laiali ning silutakse.

    Kulu kihi kohta mm: ca 0,2 kg/m² sideainet ja 2,0 kg/m² Selectmix 01/03

   • Puistekihi aluskiht

    Täidetakse kuni 1:1 kaaluosa materjaliga krunditud pinnale hammaskellu/hambulise kummist kaabitsaga ja järeldtöödelda aasrulliga.

    Puistake veel värskele aluskihile rohkelt tulega kuivatatud kvartsliiva.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

    Kulu kihi paksuse kohta mm: ca 0,85 kg/m² sideainet ja 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Mineraalsete aluspindade erineva imavuse tõttu näivad impregneeritud aluspinnad laigulised. Ei sobi kasutamiseks visuaalselt nõudlikel pindadel.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Pöörake tähelepanu OS 8 süsteemi vastavate katsetunnistustele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).