• Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS

  Artiklinr 143211

  Epoxy WHG Color AS

  Elektrit juhtiv, keemiliselt püsiv, pragusid kattev pinnakate

  Värvitoon: Helehall/Lichtgrau | 1432
  Värvitoon: Helehall/Lichtgrau | 1432
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,70 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 4500 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,06 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 450 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,50 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2000 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus umbes 17 N/mm² *
  Survetugevus umbes 45 N/mm² *
  Shore D 28 päeva pärast 59

  * 1:10 epoksüvaigumört tavalise liivaga

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Elektrit juhtiv, keemiliselt püsiv, pragusid kattev pinnakate
  • Pinnakate süsteemis SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Omadused

  • Elektrostaatilisi laenguid hajutav
  • Staatiliselt pragusid kattev
  • Keemiliselt kõrgelt koormatav
  • Raskesti süttiv
  • Sõidetav käsikärude ja sisetranspordivahenditega
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

    Üldise ehitusjärelevalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelevalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

   • Ettevalmistused

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Detailsed andmed leiate vastava toote kehtivalt tehniliselt infolehelt.

    Epoxy Conduktive tuleb paigaldada kehtiva tehnilise teabelehe järgi elektrit juhtiva kihina.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 100 : comp. B 20
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Kõvendaja (komp B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga

    (u 300–400 p/min).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veel kord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 45 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maksimaalselt +30 °C

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Hammaskellu, hammasraakel, ogarull (metall) kummikaabits, epoksiidirull, sobiv segamisseade

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistaprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada tootega "V V101"-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid ohutus- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäited

  • Kasutusnäited
   • Kattevärv

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

    Seejärel töödelge ogarulliga (metall) üle.

    vähemalt 1,5 kg/m² sideainet

   • Puistekihi aluskiht

    Kandke segamata materjal ettevalmistatud pinnale, jaotage sobiva hammaskellu/hammasraakliga laiali ja vajadusel töödelge ogarulliga üle.

    Puistake veel värskele aluskihile ülejäägiga sobivat ränikarbiidi.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

    vähemalt 1,5 kg/m² sideainet

   • Tihendamine
  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustes (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võidakse saada veidi erinevad väärtused.

    Toodud orienteeruvad kulunormid lähtuvad siledatest tasandatud aluspindadest.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjali, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Pinnal on nähtavad süsinikkiud. Töötlemisest tingitud süsinikkiudude kimbud on võimalikud.

    Musta juhtkihi tõttu ärge kasutage nõrgalt katvaid värvitoone.

    Enne kattekihi paigaldamist kontrollige juhtkihi toimivust ja dokumenteerige see mõõteprotokolliga.

    Madal õhuniiskus võib tekitada kõrgemaid elektritakistusi, ebaühtlasi või suuremaid kihipaksusi või isegi pinnakatte elektrijuhtivuse puudumist.

    Segu kanda peale hammaskellu/-raakliga. Silumiskelluga / põrandasilujaga töötlemisel võivad „kellulöögid“ nähtavaks jääda.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Koormamisel metall- ja polüamiidratastega sõidukitega ning dünaamiliste punktkoormuste korral võib esineda suurem kulumine.

    Epoksiid ei ole UV-kiirte ja ilmastikumõjudega kokkupuutel stabiilsed.

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi, ladustamise ja käitlemise aegse ohutuse, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt ja brošüürist „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V., 3. Ausgabe, Stand 2022).