• Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
 • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive
  • Epoxy Conductive

  Artiklinr 667111

  Epoxy Conductive

  Veepõhine voolujuhtiv kiht

  LANG_VARIANTE
  6671 | Epoxy Conductive
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,2 g/cm³
  Toimeaine sisaldus Thixotrop

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,1 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 500 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,2 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 600 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Juhtkiht elektrit juhtivates Remmersi süsteemides
  • Juhtkiht süsteemis SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Omadused

  • Water-based
  • Elektrit juhtiv (<10 kΩ)
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Tingimata tuleb kasutada Remmersi epoksiidkrunte, epoksiidsilumispahtleid, või epoksiidmörte.

   • Ettevalmistused

    Enne kasutamist looge sile aluspind, nt silumispahteldusega.

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

    Paigaldage enne kasutamist olenevalt pinna suurusest ja kujust maanduselemendid ja vasktraadid. Tuleb tagada, et pinna mitte ükski punkt ei oleks rohkem kui 10 meetri kaugusel maanduspunktist või sellega ühendatud vasktraadist.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Pot life 30 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maksimaalselt +25 °C

   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller
   • Pintsel, kummispaatel, epoksiidirull, segamisseade

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrdumine värskes olekus veega.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Tarbimine
   • umbes 0,20 kg/m² sideainet (olenevalt aluspinnast)

  • Kasutusnäited
   • Juhtkiht

    Lisage materjal ettevalmistatud pinnale, jaotage ühtlaselt kummikaabitsaga ja seejärel rullige sobiva epoksürilliga ristikäigus.

    vähemalt 0,20 kg/m² sideainet (olenevalt aluspinnast)

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Enne kattekihi paigaldamist kontrollige juhtkihi talitlust ja dokumenteerige see mõõteprotokolliga.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid ning liiga vähene tuulutus võib tekitada läikeerinevusi ja ebaühtlast või suurenenud maandustakistusi.

    Arvestage juhtkihi musta värvitooni järgneva pinnakatte värvitooni valikul.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

    Luba nõudvate süsteemide kasutamisel tuleb järgida kõiki vastavas loas toodud andmeid.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).