• Induline GW-310
 • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310

  Artiklinr 338503

  Induline GW-310

  Vesi baasil sine vastane kaitse puidule välistingimustes.

  Värvitoon: Eritoon | 3385
  Värvitoon: Eritoon | 3385
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Brošüürid

  product.brochures.loading

  Ohulaused

  • Kasutage botisiitset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja tootekirjeldust.

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat/Alküüd-Süsteem
  Tihedus (20 °C) 1,02 – 1,25 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Väljavoolamisaeg s DIN 3 ca. 25 - 70 s 20 °C juures

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Maapinnaga mittekontakti omavale puidule vastavalt EN 335-1, ohuklassidele 2 ja 3.
  • Mõõtu hoidvad puitdetailid (ainult kruntimiseks), nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Kruntimiseks, vahe- ja lõppviimistluseks

  Omadused

  • Water-based
  • Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
  • Väga hea voolavusega toorele puidule.
  • Suurepärase haardumisega.
  • Kaitseb puitu niiskuse eest ja ennetab sine teket.
  • Tänu kaitsele ilmastikumõjude vastu (toote konstruktiivne puidukaitse ja niiskuskaitse) väheneb sine ja mädaniku tekkimise oht
  • Kaitseb puitu herilaste eest tänu suurele kuivainesisaldusele
  • Kaitseb puitu hallituse ja vetikate eest.
  • Vesi baasil: töövahendid puhastada veega.
  • Kiire kuivamine: 2 kihti ühe päevaga.
  • Pikaajaline kaitse ühtlase mahakoorumisega
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali., keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: +15 °C kuni +30 °C.
    Töötlemistingimused +15 °C bis + 30 °C suhtelise õhuniiskuse juures 40 – 80 %.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Teine kiht peale kanda 2-3 tunni möödudes.

    Üleöö kuivamise järgselt on vaja vahelihvimist.

    Eriti ohustatud pindadele on soovitav peale kanda ka kolmas kiht.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Parkhappelise puidu puhul kasutada sundkuivatamist.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Kui viskoossus aurustumise tõttu suureneb, siis tuleb seda veega tasakaalustada (viskoossuse nimiväärtus; valge: voolamisaeg u 70 s DIN 3 voolamistassi puhul, laseeriv: voolamisaeg u 25 s DIN 3 voolamistassi puhul).

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Üle töödeldavi 23 °C ja 50 % r.F.:juures ca. 2,5 h pärast

    Üle töödeldav sundkuivatamisel: ca. 90 min pärast
    (20 min tilgad/50 min keemiline faas (35 – 40 °C)/20 min jahtumine)

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Pintsel, kastmisvann, vihmutusseadmed, pihustusseadmed

   • GR_P6_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 197 ml - 216 ml Total / m²
   • Efektiivsus sine vastaseks kaitseks 197 - 216 ml/m² vähemalt. 2 töökäigu kohta.

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

    Vastavalt DIN 68800-1 tuleb puidukaitsetööd kavandada õigeaegselt ja hoolikalt kooskõlastades kõigi ehituses osalevate osapooltega (arhitekt, tellija, töövõtja) arvestades õiguslikke nõudeid ja kohapealseid tingimusi.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    Jäätmete kood 03 02 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.