• Induline DW-610
  • Induline DW-610

  Artiklinr 345603

  Induline DW-610

  Vee baasil isoleeriv õhukesekihiline värv krunt-, vahe ja viimistluskihiks.

  3in1 Varnish
  Värvitoon: Eritoon | 3456
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Spetsiaalsed akrülaadid
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,28 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Säilitusaine 3-jood-2-propinüülbutüülkarbamaat

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Kruntimiseks, vahe- ja lõppviimistluseks
  • Eriti hea kuuse, douglase puu, tamme, männi ja lehise jaoks.

  Omadused

  • Water-based
  • Lihtne töödelda
  • Hästi tasanduv
  • Säilitab elegantse läike pudule (peale kolmandat kihti).
  • Veeauru läbilaskev.
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Ei kolletu ja ei kriidistu.
  • Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
  • Ei kooru maha
  • Järeltöödeldav ilma lihvimiseta
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Eemaldage põhjalikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

    Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puidust pealispindu kuni kandevõimelise aluspinnani.

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

    Eemaldage lahtised ja rebenenud oksad, samuti lahtised vaiku eritavad kohad ja puhastage sobiva vahendiga ( nt lahusti V101, nitro-või universaallahusti).

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt. +15 °C kuni maks.. +25 °C.

   • Segage materjal korralikult läbi.

    Võõpamine või pihustamine.

    Airless pihusti: düüsi suurus: 0,28 mm, materjali rõhk: 80-120 bar.

    Airmix pihusti: düüsi suurus: 0,28 mm, materjali rõhk: 60-100 bar, õhurõhk: 1,2-2,0 bar.

    Pihustuspüstol: düüsi suurus: 1,8-2,0 mm, õhurõhk: 2-2,5 bar.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Tagada hea ventilatsioon.

    Vees lahustuvate koostisainete (puidu pinnal ja oksakohtades) parimal võimalikul viisil isoleerimiseks pidage kinni materjali süsteemi tööetappide, pinnalekantavate koguste ja kuivamisaegade juures ära toodud vastavate andmete suurematest väärtustest.
    Selle tootega katmine võib puidu koostisaineid aktiveerida ja põhjustada värvikilekihi värvumise. Sellisel juhul fikseeritakse puidu koostisained värvikilekihis!
    Alles teine kiht isoleerivat toodet tõkestab puidu koostiasinete pinnaletungimise. Reeglina puidu koostisained järgnevaid kattekihte enam ei kahjusta.
    Kui vaatamata nende juhiste järmisele pind ikkagi värvub, soovitame võtta ühendust Remmersi tehnilise toega.
    Vaigu eraldumine on loomulik ja seda ei saa pinna katmisel rakendatavate meetoditega takistada, vt BFS-infolehte nr. 18.
    Toote lahjendamine, liiga kõrge puiduniiskus või soovituslikusr kastmise järjekorrast, pinnale kantavatest kogustest ja kuivamisaegadest mittekinnipidamine võib isoleerivat toimet kahjustada.
    Vahepealsesks lihvimiseks tuleb puidukiudu tasandada, mitte mingil juhu ei tohi krundipinda läbi lihvida.
    Vee baasil kattematerjalide süsteemide puhul jääb alati teatud risk, et tpuidu koostisained tungivad materjalikihtidest läbi!

    Ärge kandke materjali pinnale otseses päikesekiirguses.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: peale u. 1 tundi
    Ületöödeldav: peale u. 4 tundi
    (23 °C ja 50 % r.F. juures)

    Ületöödeldav kiirendatud kuivamise juures: 20 minutit esimene tsoon (u. 20 °C ja 65 - 75 % r. F.juures ) / 75 minutit kuivamiseage (u. 45 °C, 1 m/s õhuvahetuse juures) / 20 minutit jahtumisfaas.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega (maks. 5%).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Airless-/Airmix pihustid, pihustuspüstol, akrüülpintsel.

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 50 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 50 - 150 ml/m² töökäigu kohta
    Võõpamisel: 50-80 ml/m²
    Pihustusel: 120-150 ml/m²

    Need väärtused on saadud lihvitud männipuidu juures. Hööveldatud või saetud kareda puidu puhul on väärtused madalamad või siis vastavalt kõrgemad.

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.