• Salt Inhibitor

  Artiklinr 067405

  Salt IH

  Ajutine müürisoolade kapseldamine

  LANG_VARIANTE
  0674 | Salt IH
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) 1,1 g/cm³
  Värvus Punakas
  pH-väärtus Ca. 11

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid nagu tellised, liiva-/lubjakivi, mineraalsed krohvid
  • Soolasisaldusega müüritise kruntimine
  • Pinna parendamine

  Omadused

  • Water-based
  • Kahjulikke sooli kapseldav
  • Imavust vähendav
  • Tugevdav
  • Poore ahendav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Tolmuvaba, puhas, vaba eraldavatest ainetest (õlid, vahad, rasvad jne.)

   • Ettevalmistused

    Vähemalt 80 cm ulatuses müürisoolade või niiskuse randist kõrgemal tuleb müüritiselt eemaldada kogu kattematerjal, krohv ja võõbad.

    Nähtav soolaladestus tuleb kuivalt maha harjata.

    Kahjustatud mörtvuugid tuleb vähemalt 2 cm sügavuselt lahti kraapida.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5°C kuni maks. +35 °C

   • Kandke materjal lõikhaaval, survevabalt ja uduvabalt ülevalamismeetodil horisontaalselt ülalt allapoole peale.

    Korrake toimingut seni, kuni (märg märjal) kui materjali vastuvõttu ei ole enam näha.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Eemaldage üleliigne materjal koheselt.

    Järgnevad tööd tuleb teostada värskena värskele - reaktsiooniaja piires.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Low pressure spraying
   • Luud, pintsel, laehari, laia joaga pinnapihusti

   • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Total application/absorption rate 0.4 kg - ,06 kg Total / m²
   • Ca. 0,4 - 0,6 kg/m²

  • Üldised juhised
   • Ei ole sobiv optiliselt nõudlike pindade parendamiseks.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.