• MB FL 2K

  Artiklinr 300106

  MB FL 2K

  LANG_VARIANTE
  3001 | MB FL 2K
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Baas Polymer binder, cement, additives, special fillers
  Värske segu Approx. 1.14 kg/dm³
  Konsistents Paste-like
  Kihi paksus 1.2 mm wet layer thickness yields approx. 1 mm dry layer thickness
  Vee mitteläbilaskvus Approx. 1.5 bar

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors indoors and outdoors
  • AW_M_749
  • AW_M_744
  • AW_AS_2
  • AW_M_752
  • AW_M_750
  • AW_M_751

  Omadused

  • Väga paindlik
  • Vettpidav
  • EG_M_370
  • EG_M_371
  • EG_M_372
  • Köetavatele pinnakattekonstruktsioonidele
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema sile, kandevõimeline, kuiv, puhas, tolmuvaba ning vaba õlist, rasvast ning saalungiõlist.

    Mittemineraalsed aluspinnad tuleb karestada.

    U1_M_40

   • Ettevalmistused

    Eemaldage kraatid ja mördijäägid.

    Murdke nurgad ja servad.

    Imavad mineraalsed aluspinnad kruntida Kiesol MB-ga.

    Kontaktkihiks ning õhumullide vältimiseks valmistada kraapepahtel.

    U2_BI_15

    AW_M_748

    VA1_M_226

    AW_M_676

    u2_m_200

    u2_m_201

    U2_M_48

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Working time 45 min
   • AW_M_748

    VA1_M_185

    VA1_M_224

    Ühendusdetailide/ehitiste osade vuugid

    VA1_M_225

    Paigaldada toode, Tape VF töödelda ilma voltideta sisse.

    AW_M_746

    VA1_M_220

    VA1_M_221

    VA1_M_222

    VA1_M_223

    AW_M_747

    VA1_M_781

  • Töötlemisjuhised
   • Märjalt töödeldavate isolatsioonimaterjalide korral võib otsese päikesekiirguse ja/või tuulekoormuse tõttu esineda kiirenenud nahateket ja ebakorrapäraseid mulle.

    Ärge kandke materjali pinnale otseses päikesekiirguses.

    Mitte kasutada töötlemata alumiiniumil.

    Kraapepahtlikiht ei ole üldiselt isolatsioonikiht.

    Märja kihi maksimaalne paksus ei tohi ületada 5 mm.

    Materjali liigutades (nt segades) segamisämbris saab vältida enneaegset naha moodustumist.

    Kõvastunud materjali ei tohi veega ega värske mördiga uuesti töödeldavaks muuta.

    Kaitske värsket hüdroisolatsioonikihti vihma, otsese päikesekiirguse, miinuskraadide ja sulamisvee eest.

    Kaitske kuiva hüdroisolatsioonikihti mehaaniliste kahjustuste eest.

    Ilma täiendava koormuskihita ei saa kasutada hüdroisolatsioonimaterjalina.

    Töötlemisel suletud ruumides tagada piisav õhutus (vajdusel hingamisteede kaitse).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

    Kuivanud materjalijääke saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

    GR_M_6

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Üldised juhised
   • Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    H_M_38

    H_M_42

    Erikokkulepped, samuti katsetunnistused leiate internetist aadressil www.remmers.com.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    H_M_40

    H_M_33

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.