Artiklinr 065101

  Clean FL

  LANG_VARIANTE
  0651 | Clean FL
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 0.98 g/cm³
  Lõhn Mild

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For professional users only
  • AW_HB_145
  • AW_M_753
  • Töövahendite puhastamine

  Omadused

  • Water-based
  • Kõrge kontsentratsiooniga kontsentraat
  • EG_R_42
  • Töötlus
   • Kandke materjal ühtlaselt kuivale pinnale ja laske mõjuda.

    VA1_M_782

    VA1_M_783

    VA1_M_784

    VA1_M_785

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Tehke alati proovipin(na)d!

    Puhastusvahendi pikemad toimeajad
    võivad põhjustada kahjustusi.

    Tagada hea ventilatsioon.

    BX_U_86

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.