• Betofix R4

  Artiklinr 109625

  Betofix R4

  Kiududega tugevdatud PSS betoonehitiste staatiliseks remontimiseks

  LANG_VARIANTE
  1096 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus ≥ 8,0 N/mm²
  Tuleklass Klass A1
  Kloriidide migratsioonitakistus 28 d pärast 28 d = 1,27 • 10-12 m²/s
  90 d = 0,70 • 10-12 m²/s
  Survetugevus 1 d ca. 20 N/mm²
  7 d ca. 45 N/mm²
  28 d ≥ 50 N/mm²
  Dyn. E-moodul ≥ 25000 N/mm²
  Niiskusklassi määramine WO, WF, WA, WS
  Välisseire QDB, KIWA
  Suurim terasuurus 2 mm
  Nakkevõime (DIN EN 1542) (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Kihi paksus Ühe kihiga 5 - 25 mm
  Kahe kihiga < 50 mm, Töötlemine värskena värskele
  Ühe kihiga lohkudes < 80 mm
  Veevajadus Ca. 10,8% vastab 2,7 l/25 kg
  Keskkonnaklassi määramine Karbonatiseerumine XC1, XC2, XC3, XC4 Kloriidid ilma mereveeta XD1, XD2, XD3 Kloriidid mereveest XS1, XS2, XS3 Külmumise rünnak sulatamisvahendiga/ilma XF1, XF2, XF3, XF4 Keemiline rünnak XA1, XA2* Kulumiskoormus XM1, XM2 * vee sulfaadisisaldus (SO4²-) ≤1500 mg/l

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_M_761
  • AW_M_760

  Omadused

  • Kõrge kloriidide difusioonitakistus
  • EG_M_378
  • EG_M_279
  • EG_GR_220
  • Hea veetõrjevõime
  • EG_M_377
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    U2_M_110

    Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

    Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni maks. +30 °C.

   • VA1_M_750

     

    U2_M_115

     

    VA1_M_809

    VA1_M_810

     

    VA1_M_113

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

     

  • Töötlemisjuhised
   • VA2_M_600

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • Segamistööriistad, kellu, siluti

   • GR_HW_25

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm kihi paksuse kohta või vastavalt ca. 2,0 kg/dm³

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.