• Betofix KHB

  Artiklinr 108725

  Betofix KHB

  LANG_VARIANTE
  1087 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välisseire QDB and KIWA
  Suurim terasuurus ≤ 1.0 mm
  Nakketõmbetugevus (28 d) ≥ 2.0 N/mm²
  Puistetihedus Approx. 1.3 kg/l
  Veevajadus Approx. 1.0 - 1.1 l/5 kg
  Corrosion protection 5.0-5.2 l/25 kg
  Bonding layer 5.0-5.5 l/25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Sise- ja välitingimustes
  • Korrosioonikaitse
  • AW_M_54
  • AW_M_51
  • AW_M_63

  Omadused

  • Rooste eest kaitvad pigmendid.
  • Plastiga parendatud
  • Kõrge survetugevus
  • BASt nimekirjas
  • Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1504-7.
  • EG_M_378
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush
   • EG_M_282

    Kandke materjal pinnale selle kogu ulatuses kahe 1 mm kihina.

    Ooteaeg kihtide pinnalekandmise vahel: u 30 minutit.

     

    Töötlemisjuhised
    • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

   • Tööseadmed/puhastus
    • Brush
    • GR_HW_21

     Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

   • Hoiustamine/säilivus
    • Protect form moisture
    • Shelf-life 12 months
    • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

   • Üldised juhised
    • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

     H_M_10

     Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

   • Utiliseerimisjuhis
    • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

   • Ohutus/eeskirjad
    • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.