Artiklinr 100825

  Betofix Fill

  Värvitoon: Betoonhall/Betongrau | 1008
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus 28 d: ≥ 7.0 N/mm²
  Survetugevus 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 d: ≥ 25 N/mm²
  28 d: ≥ 30 N/mm²
  Dyn. E-moodul ≥ 15000 N/mm²
  Välisseire QDB and KIWA
  Suurim terasuurus 0.5 mm
  Kapillaarne veesiduvus ≤ 0.5 kg/(m²h0.5)
  Veevajadus Approx. 14%, equivalent to 0.85 l/6 kg and 3.5 l/25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_M_763
  • Sise- ja välitingimustes
  • AW_M_47
  • Avade, pragude, pooride, defekti- ja murdekohtade parandamine
  • AW_M_66
  • AW_M_63

  Omadused

  • EG_M_41
  • EG_M_47
  • Pingevavalt ja pragudeta kõvenev
  • Hea töödeldavus pea kohal
  • Külma-ja puistesoolakindel
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    U2_M_110

    Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • VA1_M_750

     

    VA1_M_795

    VA1_M_800

     

    Kanda toode pinnale soovitud kihi paksusega.

    Siluda pealispind sobiva töövahendiga.

    Pealispinna järeltöötlemine pärast tahkumist

     

    VA1_M_809

    VA1_M_810

     

    VA1_M_113

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

     

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • GR_HW_16

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • Aluspinna nakketõmbetugevus peab olema keskmiselt > 1,5 N/mm².

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.