• Betofix KHB SR

  Artiklinr 107925

  Betofix KHB SR

  LANG_VARIANTE
  1079 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Suurim terasuurus ≤ 1 mm
  Nakketõmbetugevus ≥ 2.0 N/mm²
  Veevajadus Approx. 5 - 5.2 l/25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_M_51
  • Korrosioonikaitse
  • AW_M_731
  • Sise- ja välitingimustes

  Omadused

  • EG_M_337
  • Rooste eest kaitvad pigmendid.
  • Plastiga parendatud
  • Kõrge survetugevus
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush
   • VA1_M_761

    VA1_M_762

    VA1_M_763

    VA1_M_764

    VA1_M_765

    VA1_M_766

    VA1_M_763

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Brush
   • GR_HW_21

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.