Artiklinr 145225

  Tugevus
  M5
  Teralisus
  ≤ 1.0 mm
  LANG_VARIANTE
  1452 | FM Hanse
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Survetugevus ≥ 5 N/mm² (M5)
  Dün. E-Moodul (28 d) ≥ 5000 N/mm²
  Välisseire GG-CERT
  Avatud poorsus Approx. 30 vol%
  Veevajadus Approx. 2.5 l/25 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • AW_M_1
  • Tellistest ja looduslikest kividest müüritis
  • AW_M_7

  Omadused

  • Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisesisaldusega (SR/NA).
  • EG_M_12
  • Hea nakkuvus
  • EG_M_3
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Vuukide sügavus vähemalt 2 cm või kahekordne vuugilaius.

    Lihvitud vuugiservad võivad viia servade murdumiseni.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Joints
   • VA1_M_54

    VA1_M_2

    Lahtine, puhastatud vuuk niisutada ette.

    Õhukese kihina pealekandmist saab kahjustatud kohtade servades lihtsustada, lisades segamisveele ZM HF [basic] (vahekorras 1:10). See aeglustab mõnevõrra materjali kõvenemist ning suurendab nakketõmbetugevust.

    Pärast mördi pealekandmist töödelda profileerimistööriistadega (nt voolikutükiga).

    Ooteaeg järgmiste kihtide pealekandmiseni vähemalt 24 tundi.

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Järeltöötlemise ja pinnatöötlemise viis ja kestus mõjutavad värvitooni.

    Erinevate partiide vahel võib ette tulla värvitooni kerget varieerumist!

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Joints
   • GR_HW_36

    Puhastada töövahendid veega enne mördi tahkumist.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 1.7 kg / l void
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Erivärvitoon värvitoonide nr. järgi (MF-nr., värvitabel, NCS jne.) või saadetud näidise järgi (vahelduva või muutuva värvi korral tähistada soovitud värvitoon täpselt ja üheselt).

    Pärast kuivamist ja kõvenemist püsima jääv värvitoon sõltub ümbruskonna tingimustest ja töötlemismeetodist. Nii mõjub värskelt silutud pealispind heledamana kui näiteks pind, mida on silutud hiljem või mida on karestatud. Ühe ja sama tooteartikli erinev teralisus võib põhjustada värvitooni kerget erinevust. Värvimuutust võib põhjustada ka niiskuse mõjul värvi andev aluspind.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.