• ZM HF [basic]

  Artiklinr 022001

  ZM HF [basic]

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 1.08 g/cm³
  pH-väärtus Approx. 9.0
  Approx. 30%
  Up to 4 N/mm²

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • AB_MV_1
  • AB_MV_2
  • AB_MV_3

  Omadused

  • Water-based
  • EG_MV_1
  • EG_GR_58
  • EG_GR_59
  • EG_MV_2
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kandevõimeline ja vaba õlist, rasvast ja vabanemisainetest.

    Aluspinnad tohivad olla mattniisked, aga ei tohi alla niiskuskihiga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Broom / Trowel / Filling knife
   • VA1_MV_1

    VA1_MV_2

    VA1_MV_3

     

    Nakkekrunt

    VA1_MV_2

    VA1_MV_5

    VA1_MV_6

     

  • Töötlemisjuhised
   • VB_MV_1

    Vältida liigset materjali pealispinnal.

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Broom / Trowel / Filling knife
   • GR_HW_13

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Depending on the application / m²
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Tehke alati proovipin(na)d!

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.