• Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]

  Artiklinr 067201

  Clean AC [basic]

  Happeline puhastusvahend

  LANG_VARIANTE
  0672 | Clean AC
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Välimus Valge, kristalliline pulber
  Lahustuvus Väga hea
  pH-väärtus (20 °C) 0,8 (10% lahus)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Klinkritest ja tellistest nähtavale jääv müüritis
  • Mördijääkide, lubja- ja tsemendikihi eemaldamine
  • Lubja- ja katlakivi eemaldamine

  Omadused

  • Water-based
  • Kauaks jätkuv pulberkontsentraat
  • Soojas vees hõlpsasti lahustuv
  • pH väärtus 0,8 (10% lahus)
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Eemaldage suur mustus mehaaniliselt.

    Eelniisutage puhastatavat aluspinda veega.

    Sõltuvalt määrdumise tugevusest tuleb valmistada lahus kontsentratsiooniga 1:4 – 1:20.

    Puhastusefekti hindamiseks kasutage proovipinda.

  • Töötlus
   • Mixing ratio comp. A 1 : comp. B water 4-20
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrub brush / Scrubber
   • Kasutustingimused

    Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: mind +5 °C kuni max +30 °C

   • Kasutage mustusega sobivat lahust sobiva seadmega.

    Puhastage pind harjamis- või küürimisharjaga.

    Peske intensiivselt üle.

    Võimalik puhastamine kõrgsurvepesuriga.

    Puhastusvahend tuleb jäägitult eemaldada.

    Vajadusel korrata protsessi.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

    Puhastuvahendi jäägid võivad põhjustada lubja eraldumist.

    Metalliga kokkupuutumisel peske kohe veega üle.

    Tumedad vuugid võivad puhastamise tõttu muutuda heledamaks.

    Ei sobi lubjaliivakivist katete jaoks.

    Impregneerige tugevalt poorsed või eflorestsentsialtid pinnad eelnevalt ja puhastage seejärel (protsessipatent DE3018116C2).

  • Tööseadmed/puhastus
   • Scrub brush / Scrubber
   • Harjamishari, küürimishari, kõrgsurvepesur

   • Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Tarbimine
   • Depending on the application / m²
   • Umbes 0,05–0,1 kg/m² sõltuvalt määrdumisest
    kasutamisel 1:10 vees

   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Ei sobi lubjaliivakivist katete jaoks.

    Materjal eemaldab üksnes lupja sisaldava mustuse, mitte muud mustust.

    Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.