• Stopaq

  Artiklinr 781025

  Stopaq

  LANG_VARIANTE
  7810 | Stopaq
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Approx. 1.2 g/cm²
  Värvus Greenish
  Konsistents Paste-like compound, non-hardening
  Approx. 10%

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • AW_AZ_2
  • AW_AZ_3
  • AW_AZ_4
  • AW_AZ_5

  Omadused

  • EG_AZ_4
  • EG_AZ_5
  • vananemiskindel
  • EG_AZ_7
  • EG_AZ_8
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    U2_AZ_1

  • Töötlemisjuhised
   • VA2_AZ_1

    VA2_AZ_2

  • Tööseadmed/puhastus
   • Gun for sealing compounds
   • GR_HW_59

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.