• PUR BML-215/10 Brilliant Matt Lacquer
  • PUR BML-215/10 Brilliant Matt Lacquer

  Artiklinr 194120

  PUR BML-215-Brillant-Mattlack

  Ülimatt integreeritud sõrmejäljekindla efektiga 2K-PUR-lakk ka tumedatele aluspindadele

  LANG_GLANZGRAD
  Värvitoon: värvitu | 1941
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Ca. 0,934 g/cm³
  Lõhn Tüübile iseloomulik
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 30

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Kruntimine ja lõppkiht
  • Massiivpuit ja vineerid
  • Kõrgekvaliteediline mööbel
  • Kõõgi- ja vannitoamööbel
  • Käepidemeta esipinnad
  • Tumedad ja tumedaks peitsitud puitpinnad
  • Kattekiht värvilistele lakkidele (vastupidavus kriimustustele/läikeaste)

  Omadused

  • Solvent-based
  • Kiiresti kuivav
  • Hästi lihvitav
  • Väga hea vastupidavus kemikaalide suhtes
  • Hea kraapekindlus
  • Vähene kalduvus läikivusele
  • Valguskindel
  • Hea läbipaistvus
  • EG_HB_174
  • Sõrmejäljekindel efekt
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Puidu niiskus: 8 - 12 %

   • Ettevalmistused

    Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
    eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

    Okaspuit: Puidulihv P 80 -120.

    Kõik muud pinnad: Lihv P 180 - 320.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur min. +18°C kuni maks. +25°C.

   • Pihustamine.

    Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,8 - 2,0 mm;
    pihusti õhurõhk: 2 - 3 bar.

    Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.

    Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar,
    õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.

    Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.

    Vajadusel korrata toimingut.

    Pealislakina kasutamisel piisab ühekordsest pealekandmisest.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 1.5 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA1_HB_98

    VA1_HB_99

    Ajavahemik, mille jooksul toodet võib ilma vahelihvimiseta lakkida, vastab orienteeruvalt andmetele "Ületöödeldav" (kuivamisaeg). Pärast selle ajavahemiku ületamist tuleks pind vahetult enne edasisi tööoperatsioone lihvida ja tolmust puhastada.

    Valmis värvitud puitdetailide pakkimisel kasutada õhku läbilaskvaid materjale.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 10 minuti pärast
    Katsutav: ca. 40 minuti pärast
    Ületöödeldav: ca. 1,5 tunni pärast
    Pinnaefekt „Sõrmejäljekindel“: ca. 3 päeva pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • GR_AAF_1

    Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Pinna kvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarset puhastust ja hooldust mittenarmendava puuvillase lapiga. Palun kasutada lahusti- ja silikoonivabasid hooldusvahendeid.

    Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.