• PUR FG-201 Filling Primer
 • PUR FG-201 Filling Primer
  • PUR FG-201 Filling Primer
  • PUR FG-201 Filling Primer

  Artiklinr 195020

  PUR FG-201-Füllgrund

  Valguskindel, 2K-täitekrunt poolsuletud kuni suletud pooridega pindadele

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 1950
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) Ca. 0,95 g/cm³
  Lõhn Üldine
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 27

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Massiivpuit ja vineerid
  • Pleegitatud puit
  • Puitmaterjalid
  • Kõrgekvaliteediline mööbel
  • Kõõgi- ja vannitoamööbel

  Omadused

  • Solvent-based
  • Väga kiire kuivamine
  • Hästi lihvitav
  • Hea imavusega.
  • Valguskindel
  • Aromaadivaba
  • EG_HB_175
  • EG_HB_173
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Puidu niiskus: 8–12 %

   • Ettevalmistused

    Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
    eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

    Vaigupesad eemaldada.

    Okaspuit: Puidulihv P 80 -120.

    Kõik muud pinnad: Lihv P 180 - 320.

    Pinna katmine peaks toimuma vahetult pärast toorpuidu lihvimist.

    Kui soovitakse värvitooni, peitsida aluspinda Aqua KB-004, Aqua BB-007 või Aqua PB-006 abil.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur vähemalt +18 °C kuni maksimaalselt +25 °C.

   • Pihustamine.

    Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,8 - 2,0 mm;
    pihusti õhurõhk: 2 - 3 bar.

    Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.

    Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar,
    õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.

    Pärast kuivatust ja vajadusel vahelihvi (P 240 - 320) teostada teine tööetapp.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 1.5 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Ajavahemik, mille jooksul toodet võib ilma vahelihvimiseta lakkida, vastab orienteeruvalt andmetele "Ületöödeldav" (kuivamisaeg). Pärast selle ajavahemiku ületamist tuleks pind vahetult enne edasisi tööoperatsioone lihvida ja tolmust puhastada.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 15 minuti pärast
    Ületöödeldav: ca. 1,5 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Airless-, Airmix-pihustusseadmed, värvipüstol

   • GR_AAF_1

    Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

    H_HB_40

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.