Artiklinr 200705

  PUR SL-210-Schichtlack

  Värvitoon: PUR SL-210-Schichtlack | 2007
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Polyacrylate resin
  Tihedus (20 °C) Approx. 0.94 g/cm³
  Lõhn Typical

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors
  • for furniture
  • For professional users only
  • Kruntimine ja lõppkiht
  • Haiglad ja arstikabinetid
  • Koolid, lasteaiad ja hooldusasutused
  • Kõrgekvaliteediline mööbel
  • Kõõgi- ja vannitoamööbel
  • Laevade siseehitus
  • Lettide ja näitusestendide ehitus
  • Massiivpuit ja vineerid
  • Kattekiht värvilistele lakkidele (vastupidavus kriimustustele/läikeaste)

  Omadused

  • Solvent-based
  • Kiiresti kuivav
  • Hästi lihvitav
  • Hästi tasanduv
  • Väga hea vastupidavus kemikaalide suhtes
  • Valguskindel
  • EG_HB_175
  • EG_HB_173
  • Aromaadivaba
  • Ei mõju tsütotoksiliselt (ei kahjusta rakke)
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Puidu niiskus: 8 - 12 %

   • Ettevalmistused

    Rasvased ja vaigused puitpinnad/aluspinnad pesta
    eelnevalt WV-891 või V-890-ga.

    Lihvida puitu teraga P 100 - 180.

    Kui soovitakse värvitooni, peitsida aluspinda Aqua KB-004, Aqua BB-007 või Aqua PB-006 abil.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Segage materjal korralikult läbi.

    Pihustamine.

    Mahutiga pihustuspüstol: Düüs: 1,8 - 2,0 mm;
    pihusti õhurõhk: 2 - 3 bar.

    Airless-pihustid, düüs: 0,23–0,28 mm, materjali rõhk: 80–120 bar.

    Airmix-pihustid: Düüs: 0,23 - 0,28 mm, materiali rõhk: 80 - 100 bar,
    õhurõhk pihustis: 1,2 - 2 bar.

    Pärast kuivatust ja vahelihvi (P 240–320) teostada tootega teine tööetapp.

    Vajadusel korrata toimingut.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Värvilakiga pindade lakkimisel võib vajaduse korral tootele lisada kuni 10% värvilakki, et takistada värvilaki värvitooni nihet (heleduseskaalal).

    Ajavahemik, mille jooksul toodet võib ilma vahelihvimiseta lakkida, vastab orienteeruvalt andmetele "Ületöödeldav" (kuivamisaeg). Pärast selle ajavahemiku ületamist tuleks pind vahetult enne edasisi tööoperatsioone lihvida ja tolmust puhastada.

    Valmis värvitud puitdetailide pakkimisel kasutada õhku läbilaskvaid materjale.

    VA1_HB_105

   • Kuivatus

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • GR_AAF_1

    Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Pinna kvaliteedi säilitamiseks soovitame me regulaarset puhastust ja hooldust mittenarmendava puuvillase lapiga. Palun kasutada lahusti- ja silikoonivabasid hooldusvahendeid.

    Väiksemad mehaanilised kahjustused saab vajadusel Remmersi remondikomplektiga parandada.

    Sertifitseeritud toodete ja pealisehitiste korral tuleb järgida vastavaid kontrollaruandeid/sertifikaate ja tehnilist andmelehte.

    H_HB_33

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.