• Glättmittel

  Artiklinr 772501

  Glättmittel

  Kontsentraat tihendusmaterjalide silumiseks

  LANG_VARIANTE
  7725 | Glättmittel
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) 1,00 g/ml
  pH-väärtus (20 °C) Ca. 10
  Koostis Tensiidisegu, APE
  Aktiivsisaldus Ca. 15 %

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • For professional users only
  • Värskete silikoon-, PU- ja MS-hübriidpolümeeridest tihendusmaterjalide ülesilumiseks

  Omadused

  • Water-based
  • Hästi väljaandev kontsentraat
  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • Brush
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maksimaalselt +35 °C

   • Kohe seejärel andke tihendusmaterjalile sobiva tööriistaga soovitud kuju.

  • Töötlemisjuhised
   • Enne kasutamist veenduge eelnevate katsetega piirnevate pindade nagu nt pinnakattega puidu või looduskivide vastupidavuses.

    Ärge laske silumismaterjali jääkidel kuivada, sest jäägid võivad tekitada tihendusmaterjalide läike vähenemist.

    Eemaldage üleliigne materjal piirnevatelt pindadelt (nt klaasilt) võimalikult kiiresti, et vältida jooksmisjälgi ja plekke.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Brush
   • Pintsel, silumisspaatel Fensterfix

   • Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Depending on the application / m²
   • Vastavalt vajadusele

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.