• MS 150
 • MS 150
  • MS 150
  • MS 150

  Artiklinr 750512

  MS 150

  Värvitoon: Betoonhall/Betongrau | 7505
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Tihedus (20 °C) 1.5 g/cm3
  Viskoossus Paste-like/stable

  Reageerinud olekus.

  Venivuspinge väärtus 100 % (DIN EN ISO 8339) 0.4 N/mm²
  > 70%
  Ruumalakadu (DIN EN ISO 10563) < 5%
  Lubatud kogudeformatsioon
  (DIN EN 15651-1)
  +/- 25%
  35

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_PH_1
  • AW_PH_2
  • AW_PH_3
  • AW_PH_4
  • AW_PH_5

  Omadused

  • EG_PH_1
  • EG_PH_4
  • EG_S_36
  • EG_PH_5
  • Väga väikese emissiooniga (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • EG_PH_2
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Vuugiservad peavad olema kandvad, kuivad, puhtad ja rasvavabad, metallid peavad olema puhtad ja katmata

   • Ettevalmistused

    Ehitusel järgida vuugimõõtmeid vastavalt DIN-standardile 18540.

    Liiga sügavad vuugid täita eelnevalt ümara nööriga.

    U2_S_10

    Järgida õhutusaegu.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • Sealant gun / Filling knife
   • Lõigata tipp ära viltu vastavalt vuugi laiusele ja pritsida vuuki.

    Kanda vuugiservadele piisava survega ning siluda seejärel niisutatud pahtliga.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Naha moodustumine ja kõvenemine sõltuvad säilitamistingimustest ning muutuvad toote vananedes.

    Täieliku läbikuivamise aeg pikeneb vuugisügavuse suurenedes.

    VA2_S_17

    VA2_S_18

    VA2_S_20

    VA2_S_21

  • Tööseadmed/puhastus
   • Sealant gun / Filling knife
   • GR_HSK_1

    GR_S_3

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • Tehke alati proovipin(na)d!

    H_S_5

    H_S_12

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.