Artiklinr 347120

  Induline GW-306

  Veepõhine krunt koos kaitsega mädanemise ja sine eest

  Värvitoon: Eritoon | 3471
  Värvitoon: Eritoon | 3471
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Brošüürid

  product.brochures.loading

  Ohulaused

  • Kasutage botisiitset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja tootekirjeldust.

  Toote omadused

  Sideaine Spetsiaalsed vaigud
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,015 - 1,13 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Säilitusaine IPBC (3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat)
  Viskoossus (20 ° C) Väljajooksuaeg ca. 24-26 s ISO-Cup 3 mm

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Maapinnaga mitte kokkupuutuvale puidule välistingimustes.
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised

  Omadused

  • Water-based
  • Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
  • Väga hea voolavusega toorele puidule.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Suurepärase haardumisega.
  • Kaitseb mädanemise ja sine eest.
  • EG_IDL_83
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali-, keskkonnas- ja aluspinnatemperatuur: +15 °C kuni +30 °C.
    Töötlemistingimused on +15 °C bis + 30 °C vahel,
    suhtelise õhuniiskuse 40 – 80 % juures.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Parkhappelise puidu puhul kasutada sundkuivatamist.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Kui viskoossus aurustumise tõttu suureneb, tuleb see konstrueerida veega (nominaalne viskoossus: värvitu, erivärv, ligniini stabiliseeriv: väljavooluaeg umbes 3,2 mm ISO-Cup, 23-27 s, valge: väljavooluaeg umbes 35-45 s ISO-Cup 3 mm)

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Ületöödeldav: peale ca. 4 tundi
    ( 23 °C 50 % r. F. juures)

    Ületöödeldav kiirendatud kuivamise juures: peale ca. 90 minutit
    (20-minutiline tilk / 50-minutiline kuivfaas (35-40 ° C) / 20-minutiline jahtumisfaas)

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Automatic vacuum impregnation
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Pintsel, kastmisvann, vihmutusseadmed, pritsimisseadmed, vakumat.

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

  • Tarbimine
   • 120-140 ml/m²

  • Üldised juhised
   • H_BZ_1

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

    Jäätmete kood 03 02 02* Kloororgaanilised puidukaitsevahendid

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.