• Induline GW-201
 • Induline GW-201
  • Induline GW-201
  • Induline GW-201

  Artiklinr 249120

  Induline GW-201

  Veepõhine, kihtkonservandiga valge krunt

  Värvitoon: Valge/Weiß | 2491

  Toote omadused

  Sideaine akrülaatvaik
  Tihedus (20 °C) umbes . 1,22 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Mõõtuhoidvad puitdetailid, nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised

  Omadused

  • Water-based
  • Ökonoomne: Kontsentraat muudetakse veega sukel- või valamisvõimeliseks
  • Vähendab värvimuutusi tänu vees lahustuvatele puidukomponentidele
  • Hea voolavusega toorele ja immutatud puidule.
  • Hea pooritäituvusega.
  • Suurepärase haardumisega.
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur vähemalt +15 °C kuni maksimaalselt +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Sissekastmis- & vihmutusmeetodil pealekandmiseks vedeldada toodet veega, et viskoossus oleks 35 - 40 s 3 mm ISO-topsis.

    Pärast kuivamist kanda toode pinnale vahekihina või kanda pinnale muu sobiv vahekiht.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Tagada hea ventilatsioon.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    VA2_IDL_70

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

    Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskordajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.

    Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.

    Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

   • Kuivatus

    Ülevärvitav: umbes 4 tunni pärast
    (23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

    Ülevärvitav forsseeritud kuivatamisel: umbes 90 minuti pärast
    (20 minutit tilkumine / 50 minutit kuivamisfaas (35 – 40 °C) / 20 minutit jahtumisfaas)

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Vajadusel veega

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Alkrüülpintslid, sukelvannid, ülevalamisseadmed, pihustustunnelid

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

    Toodet ei tohi kasutada puidul, mis puutub kokku toiduainete ja loomasöödaga.