• Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color

  Artiklinr 698411

  Epoxy OS Color

  Pigmenteeritud kattekiht

  Värvitoon: Helehall/Lichtgrau | 6984
  Värvitoon: Helehall/Lichtgrau | 6984
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1,6 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 3900 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1,1 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 340 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1,5 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 1600 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Paindetugevus > 16 N/mm²
  Survetugevus > 46 N/mm²
  Shore D 28 päeva pärast > 78

  *Epoksiidmört 1 : 10 standardliivaga

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Pinnakate
  • Segatud pinnakate
  • Pinnakate DIBt poolt heakskiidetud süsteemides olmeruumides (AbZ Z-156.605-1594)

  Omadused

  • Mehaaniliselt koormatav
  • Keemiliselt koormatav
  • Sõidetav käsikärude ja sisetranspordivahenditega
  • Reageerinud olekus füsioloogiliselt ohutu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Krunditud pinna nakketõmbetugevus peab keskmiselt olema vähemalt 1,5 N/mm² (väikseim üksikväärtus vähemalt 1,0 N/mm²), survetugevus vähemalt 25 N/mm².

    Tingimata tuleb kasutada sobivaid Remmersi epoksikrunte või epoksi-kraapepahtleid.

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

    Üldise ehitusjärelevalve kooskõlastuse raames teostatavatel töödel peab aluspind vastama üldisele ehitusjärelevalve loale. Tuleb kasutada seal nimetatud süsteemitooteid.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 82 : comp. B 18
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maksimaalselt +30 °C   • Temperatuur Käidav
    +8 °C 48 tundi
    +12 °C 30 tundi
    +20 °C16 tundi

    Läbikõvenemist saab ACC H lisamisega kiirendada. Selle kohta on soovi korral saadaval töötlemisjuhised!

    Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Self-levelling coating / Apply standing
   • Hammaskellu, hammasraakel, aasrull, ogarull, sobiv segamisseade

   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Avamata originaalpakendites jahedalt, kuivalt ja pakase ees kaitstult ladustatult vähemalt 12 kuud (komp. A) väi vähemalt 24 kuud (komp. B).

  • Tarbimine
   • Vt kasutusnäited

  • Kasutusnäited
   • Kasutamine
    Täiteaste 01/03Sideaine kulu [kg/m²]Segu kulu [kg/m²]Võimalik hammasliistKulu mm kihipaksuse kohta [kg/m²]
    Pinnakate <1 mmungefüllt
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    Nr 5
    --
    Pinnakate umbes 1 mmungefüllt
    1,3 - 1,5
    1,3 - 1,5
    Nr 7
    1,50
    Täidetud pinnakate1 : 0,3
    vähemalt 1,3
    vähemalt 1,8
    Nr 25
    1,55
    Täidetud pinnakate1 : 0,5
    vähemalt 1,5
    vähemalt 2,2
    Nr 46
    1,65
    Täidetud pinnakate1 : 0,7
    vähemalt 1,8
    vähemalt 3,1
    Nr 55
    1,75

   • Pinnakatte

    Kanda toode eelnevalt ettevalmistatud pinnale ning ajada sobivate vahenditega, nt hammaskellu või hammasraakliga laiali.

    Seejärel töödelge aas- või ogarulliga üle.

    Kulu sõltub aluspinnast, temperatuurist, nõutavast kihipaksusest ja optilisest nõudest.

    (vt tabelit)

   • Segatud pinnakate

    Kandke Seletmixiga 01/03 segatud ettevalmistatud pinnale, jaotage sobiva hammaskellu/hammasraakliga laiali ja vajadusel töödelge ogarulliga üle.

    Valitav segamisvahekord oleneb aluspinnast, temperatuurist ja nõutavast kihipaksusest.

    (vt tabelit)

   • Puistekihi aluskiht

    Kandke 1 : 0,5 kaaluosade järgi segatud materjal ettevalmistatud pinnale, jaotage sobiva hammaskellu/hammasraakliga laiali ja vajadusel töödelge ogarulliga üle.

    Puistake veel värskele aluskihile rohkelt tulega kuivatatud kvartsliiva.

    Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliiv.

    (vt tabelit)

   • Tihendamine

    Lisage materjal ettevalmistatud pinnale, jaotage ühtlaselt kummikaabitsaga ja seejärel rullige sobiva epoksürilliga ristikäigus.

    Maždaug 0,5 - 0,8 kg/m² rišamosios medžiagos

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    Nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad laseerivalt, nagu näitavad kogemused. Seda tuleb arvestada süsteemi valikul ja koostamisel.

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Kande segu hammaskellu/-raakliga peale. Silumiskelluga / põrandasilujaga töötlemisel võivad „kellulöögid“ nähtavaks jääda.

    Esivärvitoonid, väikesed kihipaksused, teised liivafraktsioonid ning madalad temperatuurid võivad materjali segatavust ja ka väljanägemist halvendada.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Koormamisel metall- ja polüamiidratastega sõidukitega ning dünaamiliste punktkoormuste korral võib esineda suurem kulumine.

    Epoksiidivaik ei ole vastupidav UV-kiirtele ja ilmastikumõjudele.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lisateave transpordi ohutuse, ladustamise ja käitlemise, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate aktuaalselt ohutuskaardilt ja broźüürist "„Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Saksa ehituskeemia e.V. 2 väljaanne 2009).