• QP Primer
 • QP Primer
  • QP Primer
  • QP Primer

  Artiklinr 693010

  QP Primer

  LANG_VARIANTE
  6930 | QP Primer
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.12 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2200 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.29 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 425 mPa s

  Komponent C

  Tihedus (20 °C) 0.98 g/cm³
  Toimeaine sisaldus <1 mPa s

  Segamine (3K)

  Tihedus (20 °C) 1.17 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 925 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For professional users only
  • AW_M_686

  Omadused

  • EG_GR_189
  • Parandatav alates +3 °C
  • EG_GR_27
  • EG_GR_194
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Betoonmax. 4 M-% niiskust

    Tsementpindmax. 4 M-% niiskust

    Aluspinnad peavad olema kasutamise ajal tagantpoolt mõjuva niiskuse vastu kaitstud.

   • Ettevalmistused

    Aluspind tuleb asjakohasele mahuhoidvusele, nagu näiteks haavelpuhastuse või teemantlihvimise jaoks selliselt ettevalmistada, et see vastaks vajalikele nõuetele.

    Murdekohad ja auklikud pinnad tuleb katta Remmers PCC süsteemiga või Remmers EP mördiga.

  • Valmistamine
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    ZBK_B_111

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 3 °C max. 30 °C
   • By roller
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

    VA_B_91

  • Tööseadmed/puhastus
   • By roller
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Säilib avamata originaalpakendis jahedas, kuivas ja pakase eest kaitstuna vähemalt 6 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Kruntimine

    Vaigusegu kanda paksult pinnale. Sobivate vahenditega nagu näiteks kummikaabitsaga nii, et pealispinna poorid täituksid täielikult, järeltöödelda epoksirulliga.

    Vajadusel kandke peale mitme kihina.

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Kruntida tuleb alati poore täitvalt, vajadusel katta mitu korda või suurendada pealekantavat materjalikogust. Igaljuhul teine kruntimine vajalik.

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.