• QP Primer Cat

  Artiklinr 693181

  QP Primer Cat

  Variant
  6931 | QP Primer Cat
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_221

  Omadused

  • EG_GR_124
  • Töötlus
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 6 months
   • Säilib avamata originaalpakendis jahedas, kuivas ja pakase eest kaitstuna vähemalt 6 kuud.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.