• QP 100
 • QP 100
  • QP 100
  • QP 100

  Artiklinr 689010

  QP 100

  LANG_VARIANTE
  6890 | QP 100
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.1 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 995 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.3 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 425 mPa s

  Komponent C

  Tihedus (20 °C) 1.0 g/cm³
  Toimeaine sisaldus < 1 mPa s

  Segamine (3K)

  Tihedus (20 °C) 1.2 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 545 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors indoors
  • Puistekatete aluskiht
  • Survekindla mördi tootmiseks, fliismördi panekuks

  Omadused

  • Parandatav alates +3 °C
  • Mehaaniliselt koormatav
  • EG_GR_189
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    U1_B_103

    U1_B_96

    Leidke üksikasjalikud andmed vastava toote ajakohasest tehnilisest infolehest ning süsteemisoovitustest.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 6.0 : comp. B 3.9 : comp. C 0.1
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Seejärel lisage täielikult komp. C.

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 3 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

    Materjali saab kiirendada QP CAT täiendava lisamisega
    (vt tehnilist infolehte).
    See on soovituslik eelkõige aluspinnatemperatuuridel < +12 °C.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Tasanduskiht/kaapepahteldus

    Täidetakse kuni 1:1 kaaluosa materjaliga krunditud pinnale kelluga ja vajadusel järeltöödelda aasrulliga.

   • Avatud pooridega kiht

    Täidetakse 1:10 mahuosani, kantakse kelluga laiali ning silutakse.

   • Puistekihi aluskiht

    Tasandage tingimata kohe nõelvaltsiga.

    Puistake veel värske aluskiht vahetult sobiva puistematerjali ülejäägiga üle.

   • Helvespinnakatete fikseerimine
   • Tihendamine
  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

    Ebaühtlased pealekandmisviisid, tugev tõmbetuul ja suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeastme erinevuste tõttu põhjustada ebaühtlast pealispinna optikat.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Kiirendatud süsteemide puhul tekkiva reaktsioonisoojuse tõttu tuleb kinni pidada vastavatest kihipaksustest.

    Suurendatud jääkkogused mahutis põhjustavad töötlusaja ületamisel suitsu ja lõhna teket.

    H_B_174

    H_B_175

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.