• PUR Hybrid OS pro

  Artiklinr 605269

  PUA Hybrid OS pro

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.0 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) approx. 1300 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskoossus (20 ° C) approx. 2500 mPa s

  Reageerinud olekus.

  Katkevenivus approx. 300%
  Shore A (DIN EN ISO 868) approx. 88 (after 5 days at 23 °C)

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_93

  Omadused

  • EG_GR_86
  • EG_GR_84
  • EG_GR_225
  • EG_GR_117
  • Madalal temperatuuril kõvenev
  • EG_GR_87
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistavate aineteta.

    Aluspind peab olema kuiv.

    Aluspinna nakke tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim üksikväärtus min. 1,0 N/mm²), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    U1_B_63

    U1_B_109

   • Ettevalmistused

    U2_B_26

    U2_B_27

    U2_B_28

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 8 °C max. 50 °C
   • Airless/airmix spraying
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

    VA_B_34

    VA_B_35

    VA_B_36

    VA_B_37

    VA_B_38

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

    Puhastamisel järgida üldiseid ohutus- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustes (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võidakse saada veidi erinevad väärtused.

    Lühikese reaktsiooniaja tõttu tuleb pinnakattetööd hästi kavandada ja ette valmistada.

    H_B_114

    H_B_115

    H_B_198

    Täpsemad juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult kutsealaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.