• PUR Color WL OS pro

  Artiklinr 604926

  PUA Color WL OS pro

  Värvitoon: Neutraalne/Neutral | 6049
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 2.0 g/cm³
  Toimeaine sisaldus approx. 8500 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.1 g/cm³
  Toimeaine sisaldus approx. 600 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.9 g/cm³
  Toimeaine sisaldus approx. 8500 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_279

  Omadused

  • Väikese emissiooniga
  • Libisemiskindel
  • Kulumiskindel
  • UV-kindel
  • EG_GR_227
  • EG_GR_228
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema kuiv.

    U1_B_112

    U1_B_55

  • Valmistamine
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Smoothing trowel
   • Pot life 10 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Smoothing trowel
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja võimalikud määrdunud kohad puhastada kohe ja värskes olekus lahjendiga V 103.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Finishing layer
  • Üldised juhised
   • Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

    H_B_94

    Lühikese reaktsiooniaja tõttu tuleb pinnakattetööd hästi kavandada ja ette valmistada.

    H_B_95

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    H_B_198

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.