• PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
 • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New
  • PUR Deco Color New

  Artiklinr 667426

  PUR Deco Color

  Värvitoon: Eritoon alates 10 kg | 6674
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Komponent A

  Tihedus (20 °C) 1.44 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 8200 mPa s

  Komponent B

  Tihedus (20 °C) 1.13 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 2500 mPa s

  Segamine

  Tihedus (20 °C) 1.31 g/cm³
  Toimeaine sisaldus 4800 mPa s

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_GR_174
  • AW_GR_193

  Omadused

  • EG_GR_165
  • EG_GR_177
  • Mehaaniliselt koormatav
  • Staatiliselt pragusid kattev
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema kandev, stabiilsete mõõtmetega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta.

    Aluspind peab olema kuiv.

    Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm² ), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

    Tsemendist aluspindadel tuleb tingimata kasutada sobivaid Remmersi epoksiidkrunte võid epoksiidpahtleid.

    U1_B_84

    Detailsed andmed leiate vastava toote tehniliselt infolehelt.

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 75.5 : comp. B 24.5
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A).

    Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).

    Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada.

    Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida.

    Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 12 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 30 min
   • Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

    Töövahendid ja määrdunud kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga.

    Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Kasutusnäited
   • Pinnakatte

    Toodud orienteeruvad kulunormid lähtuvad siledatest tasandatud aluspindadest.

    Kulu sõltub aluspinnast, temperatuurist, nõutavast kihipaksusest ja optilisest nõudest.

  • Üldised juhised
   • Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektil võivad kulunormid erineda.

    H_B_168

    H_B_169

    H_B_165

    AB_B_109

    Suurtel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

    Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

    Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

    Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

    H_B_156

    Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Ainult erialaseks kasutamiseks!

    Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.