• Induline OW-815
  • Induline OW-815

  Artiklinr 345105

  Induline OW-815

  Veepõhine pinnakaitse terrassilaudadele

  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 3451
  Värvitoon: Värvitu/Farblos | 3451
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaatdispersioon
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³
  Lõhn iseloomulik
  Läikeaste matt
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 15

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • for wood garden furniture
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Mõõtu mittehoidvatele ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailidele
  • Puidust terrassilauad ja aiamööbel

  Omadused

  • Water-based
  • Pikk säilivus tänu spetsiaalsele UV-kiirguse neelajale ning ligniinistabilisaatoritele
  • Ilmastiku- ja niiskuskindel
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Kiire kuivamisega
  • Ei kooru maha
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vanad värvikihid lihvida või dekapeerida ning
    puitpinnad puhastada .

    Rasvased ja vaigused puitpinnad pesta
    vahetult enne kihi pealekandmist põhjalikult
    lahjendi V 101-ga.

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Spraying only in closed facilities
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +15 °C kuni maks. +25 °C

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Pärast kuivamist kandke peale teine kiht.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Parkainerikaste puiduliikide, nagu tamm, punane seeder, aftseelia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada vees lahustuvate parkainete väljauhtumist. See võib põhjustada heledat värvi müüritise või krohvi värvimuutust.

    Ilmastikukindluse tagamiseks on vaja hooldada regulaarselt.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: ca. 20 minuti pärast
    Üle värvitav: ca. 4 tunni pärast
    Koormatav: ca. 24 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    töötlemiseks valmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Spraying only in closed facilities
   • VACUMAT®, pihustusautomaat, puitlaudade katmismasin

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 60 ml - 80 ml / m² per layer applied
   • Oleneval puidu imavusest 60-80 ml/m²
    tööetapi kohta

   • Maks. 2 töökäiku, õhukese kihina.

    Eemaldada liigne materjal (soontes ja vagudes) kohe.

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.