Artiklinr 349420

  Induline LW-716

  Kaitsvat kilet moodustav veepõhine UV-kaitselasuur puidule välsitingimustes

  Värvitoon: Eritoon | 3494
  Värvitoon: Eritoon | 3494
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat/alküüdsüsteem
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,03 g/m³
  Lõhn Mahe
  Läikeaste Matt
  Läbivoolavus sek (20° C, DIN 4) Ca. 35

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Okas- ja lehtpuidule
  • Piiratult mõõtuhoidvad puitdetailid: nt profiillauad, fassaadielemendid
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Tööstuslik seeriatootmine (VACUMAT®)
  • Kruntimine ja lõppkiht

  Omadused

  • Water-based
  • UV-blokaatoriga. Aeglustab puidust aluspinna luitumist.
  • Ei kooru maha
  • Ei rebene
  • Lootoseefekt
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • By brush / Automatic vacuum impregnation
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur väh. +15 °C kuni maks. +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Pärast kuivamist viia vajadusel läbi 2. tööetapp

    Üleöö kuivamise järgselt on vaja vahelihvimist.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

   • Kuivatus

    Ületöödeldav: ca. 4 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Airless/airmix spraying
   • By brush / Automatic vacuum impregnation
   • Pintsel, VACUMAT®, pihustusseadmed

   • Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.