• Induline GW-310 WF

  Artiklinr 338361

  Induline GW-310 WF

  Veepõhine õhukesekihiline lasuur puidule sise- ja välistingimustes töötlemiseks sukel- ja ülevalamismeetodil, samuti tööstuslikus seeriatootmises

  Värvitoon: Eritoon | 3383
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat/alküüdsüsteem
  Tihedus (20 °C) Ca. 1,02 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Puidule sise- ja välitingimustes
  • Mõõtu hoidvad puitdetailid (ainult kruntimiseks), nt aknad ja uksed
  • Piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
  • Mõõtu mittehoidvad puitdetailid, nt aiad, sõrestikehitised, katusealused, puidust välisvooderdised
  • Kruntimiseks, vahe- ja lõppviimistluseks

  Omadused

  • Water-based
  • Väga hea voolavusega toorele puidule.
  • Suurepärase haardumisega.
  • Vesi baasil: töövahendid puhastada veega.
  • Kiire kuivamine: 2 kihti ühe päevaga.
  • Pikaajaline kaitse ühtlase mahakoorumisega
  • UV-kaitsega.
  • Hea hingavusega
  • Ei sisalda pindmist kilet konserveerivaid ega puitu kaitsvaid biotsiide
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ettevalmistatud.

    Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

  • Töötlus
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Application
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: +15 °C kuni +30 °C.
    Töötlemistingimused on vahemikus +15 °C kuni + 30 °C suhtelise õhuniiskuse 40 – 80% juures.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

    Teine kiht peale kanda 2-3 tunni möödudes.

    Üleöö kuivamise järgselt on vaja vahelihvimist.

    Eriti ohustatud pindadele on soovitav peale kanda ka kolmas kiht.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    VA2_HB_15

    Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

    Parkhappelise puidu puhul kasutada sundkuivatamist.

    Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

    Viskoossuse suurenemisel aurumise tõttu tuleb seda kompenseerida veega (soovitav viskoossus: Väljajooksuaeg umbes 25 s DIN 3 nõu)

    Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

    Kui pihustusseadmes tekib vaht, siis soovitame lisada 0,2–1,0% VP 9325 vahueemaldajat, tugevusaste 2 .

   • Kuivatus

    Ülevärvitav: umbes 2,5 tunni pärast

    Ülevärvitav forsseeritud kuivatamisel: umbes 90 minuti pärast
    (20 minutit tilkumine / 50 minutit kuivamisfaas (35 – 40 °C) / 20 minutit jahtumisfaas)

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis

  • Tööseadmed/puhastus
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • Application
   • Pintslid, sukelvannid, ülevalamisseadmed, pritsimine, VACUMAT®m pealekandmismasin

   • GR_P6_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta vähemalt 2 tööetapis

  • Üldised juhised
   • DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

    See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmäärale standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt."

    Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

    Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.