• Aqua EAL-47/sm tif
  • Aqua EAL-47/sm tif

  Artiklinr 303920

  Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend

  Veepõhine kattesüsteem ühest potist kõrgekvaliteedilistele puitkonstruktsioonidele välistingimustes

  Värvitoon: Värvitu/Farblos SM S+ | 3039
  Värvitoon: Värvitu/Farblos SM S+ | 3039
  Valige värv
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Sideaine Akrülaat-emulsioon
  Tihedus Ca. 1,05 g/cm³
  Tihedus (20 °C) 1,05 g/cm³
  Lõhn Iseloomulik
  Viskoossus (20 ° C) 600 - 800 mPas

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • For professional users only
  • Välitingimustes puit
  • Okaspuidud
  • Mõõtu mittehoidvatele ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailidele
  • Kruntimine ja lõppkiht

  Omadused

  • Water-based
  • Hea vastupidavus tänu spetsiaalse sideaine kombinatsioonile
  • Saavutab kiiresti sellise tugevuse, et värvitud pinnad ei kleepu enam kokku
  • Hästi tasanduv
  • Veeauru läbilaskev.
  • Ilmastiku- ja niiskuskindel
  • Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

    Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhoidvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %

   • Ettevalmistused

    Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

    Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

    Eemaldage lahtised ja rebenenud oksad, samuti lahtised vaiku eritavad kohad ja puhastage sobiva vahendiga ( nt lahusti V101, nitro-või universaallahusti).

    Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puidust pealispindu kuni kandevõimelise aluspinnani.

    Hooldus-/renoveerimismaterjalid: Kanda pinnale 1-2 kihti kerge vahelihvimisega

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 0 °C max. 30 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Kasutustingimused

    Materjali, aluspinna ja ümbruskonna temperatuur: 0 °C kuni +30 °C.

   • Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

    Pealekandmine pintsli, rulli, pihustiga.

    Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

  • Töötlemisjuhised
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

    VA2_HB_15

    Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

    Tagada hea ventilatsioon.

   • Kuivatus

    Tolmukuiv: Ca. 1 tunni pärast
    Ületöödeldav: Ca. 4 tunni pärast

    Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

    Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

   • Lahjendamine

    Kasutusvalmis
    Vajadusel veega (maks 5 %)

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Akrüülpintsel, suurte pindade pintsel, lühikesekarvaline rull, pihustusvahendid

   • GR_AFKS_1

    Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

    Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 60 - 80 ml/m² määrimisel ja rulliga peale kandmisel
    120 - 150 ml/m² pihustamisel

  • Üldised juhised
   • Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda.
    Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega.
    Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80).
    Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.