Artiklinr 101005

  WP RH rapid

  Kiiresti tahkuv täitemört

  Värvitoon: Hall/Grau | 1010
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Survetugevus > 30 N/mm²
  Tardumise algus (20 °C) Ca. 30 sekundit
  Tardumise lõpp (20 °C) Ca. 40 sekundit
  pH-väärtus Ca. 12
  Puistetihedus Ca. 1,2 kg/dm³
  Veevajadus Ca. 30 % vastab 1,2 - 1,7 l / 5 kg

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Voolukohtade, läbiimbunud kohtade ja vee sissetungimiskohtade kiirparandus
  • Isoleerimine Remmersi võõbasüsteemide all
  • Betooni, müüritise ja šahtide parandamine ja tihendamine

  Omadused

  • Sekundite kiirusega reaktsioon (tardumise algus ca. 30 sekundi pärast)
  • Surveveekindel
  • Vähese kokkutõmbumisega
  • Pakasekindel
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Voolukohad lüüa väh. 3 cm sügavuselt ja laialt lahti, laiendada kiilukujuliselt sissepoole.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Jointing iron / Filling knife
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: väh. +5 °C kuni maks. +30 °C.

   • VA1_M_181

    Erititugevates voolu- ja imbumiskohtades paigaldada pulbrina (kaitsekindad) leketesse. Imbuvat vett kasutatakse lisatava veena.

    VA1_M_182

    VA1_M_183

     

  • Töötlemisjuhised
   • Madalatel välistemperatuuridel kasutada sooja vett ja toatingimustes hoitud materjali.

    Tugevate voolu- ja imbumiskohtade korral kasutada koormuse vabastustorukest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Jointing iron / Filling knife
   • Spaatel, vuugiraud

   • GR_HW_74

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

    Avatud mahuti töödelda ühe nädala jooksul.

  • Tarbimine
   • Approx. 1.7 kg / l void
   • Ca. 1,7 kg/l tühimiku kohta

  • Üldised juhised
   • Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.