• MB TX 2K 2 packshot

  Artiklinr 300425

  MB 2K TX

  LANG_VARIANTE
  3004 | MB 2K TX
  Suurus / kogus

  Toote omadused

  Baas Polymer binder, cement, additives, special fillers
  Täielik kuivamine (5 °C / 90% suhtelist niiskust) Approx. 24 h for a 4 mm layer
  Värske segu Approx. 1.045 kg/dm³
  Konsistents Stable
  Pragude kattevõime > 2 mm
  Kihi paksus 1.02 mm thick wet layer produces approx. 1 mm thick dry layer

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • AW_M_732
  • Mineraalsed substraadid
  • AW_M_719
  • AW_M_754
  • AW_M_755
  • Ehitiste tagantjärele hüdroisoleerimine WTA järgi
  • Nakkesild vanale bituumenile
  • AW_M_777

  Omadused

  • EG_GR_80
  • EG_M_340
  • EG_M_342
  • EG_M_341
  • Radoonikindlus kontrollitud
  • Väga väikese emissiooniga (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Lahustivaba
  • Bituumenivaba
  • Surveveekindel
  • EG_M_107
  • Äärmiselt paindlik, veniv ja pragusid kattev
  • EG_M_385
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema sile, kandevõimeline, kuiv, puhas, tolmuvaba ning vaba õlist, rasvast ning saalungiõlist.

    Mittemineraalsed aluspinnad tuleb karestada.

    U1_M_40

   • Ettevalmistused

    Eemaldage kraatid ja mördijäägid.

    Murdke nurgad ja servad.

    U2_M_93

    U2_M_159

    U2_M_92

    U2_M_97

    Plasttorud karestada liivapaberiga, metalltorud puhastada ja vajadusel lihvida.

    Vajadusel niiskusekaitse.

    Imavad mineraalsed aluspinnad kruntida Kiesol MB-ga.

    U2_M_88

  • Valmistamine
   • Mixing ratio comp. A 1 : comp. B 1
   • Mixing time 3 min
   • Kombianum

    Segage vedelad komponendid sobiva seguriga kokku.

    Pulbriline komponent lisatakse vedelale komponendile.

    Umbes 1 minut segada, segamine peatada ja üleliigne õhk välja lasta.

    Eemaldage ämbri servale kinnituv pulber.

    Jätkata segamist umbes 2 minutit.

    Hoidke segurit kogu segamise ajal põranda läheduses.

  • Töötlus
   • Application by filling knife / Trowel application
   • Pindade hüdroisoleerimine

    Materjal kantakse ettevalmistatud aluspinnale kahes kihis.

    Läbiviigud

    Tihendage toruläbiviigud ümberringi nõgusalt.

    Asetage hüdroisolatsiooni liimitava äärikuga või lahtise/fikseeritud äärikuga toruläbiviigud.

    Ühendusdetailide/ehitiste osade vuugid

    Püsivalt niiskes piirkonnas olevad nurga- ja ühendusvuugid kaetakse vuugilindisüsteemiga VF.

    Paigaldada toode, Tape VF töödelda ilma voltideta sisse.

    VA1_M_746

    AW_M_708

    4 tunni möödudes võib pinna üle töödelda liim-, armeerimismördi või pahtliga.

  • Töötlemisjuhised
   • H_M_36

    Märjalt töödeldavate isolatsioonimaterjalide korral võib otsese päikesekiirguse ja/või tuulekoormuse tõttu esineda kiirenenud nahateket ja ebakorrapäraseid mulle.

    Ärge kandke materjali pinnale otseses päikesekiirguses.

    Mitte kasutada töötlemata alumiiniumil.

    Kraapepahtlikiht ei ole üldiselt isolatsioonikiht.

    VA2_M_587

    Materjali liigutades (nt segades) segamisämbris saab vältida enneaegset naha moodustumist.

    Kõvastunud materjali ei tohi veega ega värske mördiga uuesti töödeldavaks muuta.

    Kaitske värsket hüdroisolatsioonikihti vihma, otsese päikesekiirguse, miinuskraadide ja sulamisvee eest.

    Kaitske kuiva hüdroisolatsioonikihti mehaaniliste kahjustuste eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Application by filling knife / Trowel application
   • GR_HW_11

    Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

    Kuivanud materjalijääke saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas säilib 9 kuud.

  • Tarbimine
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    H_M_39

    Erikokkulepped, samuti katsetunnistused leiate internetist aadressil www.remmers.com.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    H_M_40

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.