• RM pro

  Artiklinr 059715

  RM pro

  Mineraalne kivitäiendusmört – töödeldav „nullini“ ehk väga õhukese kihina, määritav

  Toote omadused

  Paindetugevus tavaliselt ca. 3,5 N/mm²
  Pehme ca. 2,5 N/mm²
  Survetugevus tavaliselt < 13 N/mm²
  Pehme < 8 N/mm²
  E-moodul (DIN 1048) tavaliselt ca. 11 kN/mm²
  Pehme ca. 5 kN/mm²
  Suurim terasuurus Peen 0,2 mm
  Keskmine 0,5 mm
  Jäme 2,0 mm
  Puistetihedus Ca. 1,5 - 1,7 kg/dm³
  Veevajadus Konsistents: peale kantav
  Peen 0,2 mm: Ca. 4,9 l
  Keskmine 0,5 mm: Ca. 4,3 l
  Jäme 2,0 mm: Ca. 3,6 l
  Kokkutõmbumine DIN52450 7 päeva järel: Ca. -0,2 mm/m
  28 päeva järel: Ca. -0,6 mm/m

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Mineraalsete aluspindade nagu looduslike kivide, telliste, betooni ja kunstkivi restaureerimine, parandamine ja reprofileerimine
  • Ehitiste ehiselementide taastamine pressimeetodil

  Omadused

  • Madal vabade leeliste sisaldus
  • silutav kuni „nullini“
  • Määritav
  • Hea nakkuvus
  • Madal jääkpinge
  • UV-kindlad pigmendid
  • Hüdrofoobselt reguleeritav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada eelistatavalt Rotec jugapuhastusseadet või Remmersi puhastustooteid [nt Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

    Kunstiajalooliselt väärtuslike ehituskaunistuste ja skulptuuride puhul tuleb ajaloolise substantsi säilitamiseks eemaldada ettevaatlikult mustusekoorikud ning tugevdada ehitisosi intensiivselt ja korduvalt vastava Remmersi ränihappeestri baasil kivitugevdajaga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur:
    min. +5 °C kuni maks. +30 °C

   • Konsistents: peale kantav

    VA1_M_169

    Kanda mört peale märjalt kontaktkihina kihi paksusega „null“ (sõltuvalt suurimast terasuurusest) kuni 3 cm,
    1 kuni 2 mm üle pärastise lõpliku pealispinna.

    Järgida tingimata müüritise vuugilõiget!

    Pärast piisavat tahkumisaega (kui kaabitsaga üle mördi pinna tõmmates eralduvad graanulid) pealispind karestada või kraapida lõpliku pealispinna tasemele.

    Mördiga kaetud pindade järeltöötlemine (tõmbekaabitsatega või kraapimistööriistadega) vastavalt kahjustatud kohtade ümbruse struktuurile.

     

    Konsistents: määritav

    VA1_M_171

     

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Vajadusel eemaldada liigne materjal kivist pealispinnalt tugeva käsnaga (nt latekskäsnaga).

    Järeltöötlemise ja pinnatöötlemise viis ja kestus mõjutavad värvitooni.

    Erinevate partiide vahel võib ette tulla värvitooni kerget varieerumist!

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

    Ooteaeg järgmiste kihtide pealekandmiseni vähemalt 24 tundi.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Segamistööriistad, kellu, siluti, švamm-hõõruti, vilthõõruti

   • GR_HW_25

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx 1.6 kg / l void
   • Ca. 1,6 kg/l täidetava tühimiku kohta

   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Erivärvitoon värvitoonide nr. järgi (MF-nr., värvitabel, NCS jne.) või saadetud näidise järgi (vahelduva või muutuva värvi korral tähistada soovitud värvitoon täpselt ja üheselt).

    Pärast kuivamist ja kõvenemist püsima jääv värvitoon sõltub ümbruskonna tingimustest ja töötlemismeetodist. Nii mõjub värskelt silutud pealispind heledamana kui näiteks pind, mida on silutud hiljem või mida on karestatud. Ühe ja sama tooteartikli erinev teralisus võib põhjustada värvitooni kerget erinevust. Värvimuutust võib põhjustada ka niiskuse mõjul värvi andev aluspind.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.