Artiklinr 060710

  Façade Impregnation

  LANG_VARIANTE
  0607 | Façade Impregnation
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Väljanägemine / värvitoon Clear, liquid
  Tihedus (20 °C) Approx. 0.8 g/cm³
  Leekpunkt > 40 °C
  Väljajooksuaeg DIN 2 topsist Approx. 44
  Toimeainebaas Silane/siloxane
  Toimeaine sisaldus massi-% Approx. 6
  Kandematerjal Dearomatised hydrocarbons

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use outdoors
  • Fassaadide kaitse kaldvihma eest
  • Mustumise ja roheliseks muutumise vähenemine
  • Hüdrofoobsete pindade järeltöötlemine / värskendamine
  • Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid nagu tellised, liiva-/lubjakivi, poorbetoon ja mineraalsed krohvid

  Omadused

  • Solvent-based
  • Parendab vastupidavust pakasele/sulatussooladele
  • Vetthülgav
  • Avatud veeauru difusioonile
  • UV-kindel
  • Leelisekindel
  • Vähendab energiakadusid
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

   • Ettevalmistused

    Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügroskoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada Rotec jugapuhastusseadet 25 l (5235) või Remmersi puhastustooteid [nt mustuselahustit (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • NL_VA1_I_1

    Pinnad, mis ei võimalda pihustamisega pealekandmist, töödelge alati hästi niisutatud pintsli või rulliga.

  • Töötlemisjuhised
   • Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

    Eemaldage impregneerimisvahendi ülejäägid 1 tunni jooksul lahjendiga V 101.

    Lahusteid sisaldavate impregneerimisvahendite töötlemisel ja kuivatamisel soovitame hoida aknad ja uksed suletud.

  • Tööseadmed/puhastus
   • By brush / Low pressure spraying
   • Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad.

    Pärast kasutamist ja enne pikemaid töökatkestusi töödelge tööriistu lahjendiga V 101.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

    Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

  • Tarbimine
   • Impregneerimisvahendi vajadus tuleb määrata piisavalt suurel (1-2 m²) proovipinnal.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tuleb tagada, et vesi ei saaks sattuda hüdrofobiseeritud pindade taha.

    Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast pooride mahust ja niiskusesisaldusest.

    Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs.

    Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

    Tõhususe kontrollimine:


    Mineraalsete ehitusmaterjalide veeimavust saab määrata Funcosili kontrollplaadiga või Funcosili kontrolltorukesega prof. Karsteni meetodil (Funcosili fassaadikontrolli kohver, art. nr. 4954).

    Teostage toimivuskontroll mitte varem kui 6 nädalat pärast kasutamist.

    Kasutamisel karbonaatsetel looduskividel on vajalik tõhususe kontroll.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.