• BFA

  Artiklinr 067305

  BFA

  Bakteritsiidi, fungitsiidi ja algitsiidina toimiv kombineeritud seade roheliseks muutunud ja roheliseks muutuda võivate ehitusmaterjalide puhastamiseks ja kruntimiseks

  LANG_VARIANTE
  0673 | BFA
  Suurus / Kogus

  Brošüürid

  product.brochures.loading

  Ohulaused

  • Kasutage botisiitset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja tootekirjeldust.

  Toote omadused

  Välimus värvitu kuni kergelt kollakas, veelaadne vedelik
  Tihedus (20 °C) 1,0 kg/l
  pH-väärtus (20 °C) 7,5

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors/walls indoors
  • Ennetav kaitse roheliseks muutumise vastu
  • Bioloogilise määrdumise eemaldamine mineraalsetelt pindadelt, oojusisolatsiooni liitsüsteemide profiilidelt ja kattekihtidelt

  Omadused

  • Water-based
  • suurepärane pikaajaline toime
  • ilma hüdrofoobse toimeta
  • ei sisalda raskemetalle
  • Töö ettevalmistamine
   • Ettevalmistused

    Eemaldada jämedakoeline mustus mehaaniliselt või kõrgsurvepesuriga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrubber / Scrub brush/ Roller / Low pressure sprayer
   • Kasutustingimused

    Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: mn +5 °C kuni max +30 °C

   • Pindade puhastamine:

    Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.

    Pärast sobivat mõjuaega pesta töödeldav pind üle.

    Vajadusel korrata protsessi.

     

    Toimeaine varu loomine:

    Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.

    Töödeldud pinda mitte üle pesta.

    Pärast piisavat kuivamist võib edasi töödelda.

  • Töötlemisjuhised
   • Testige materjali taluvust enne esimest kasutamist mittenähtavas kohas.

    Määrake toimeaeg ja kulu proovipindadel.

    Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

    Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Scrubber / Scrub brush/ Roller / Low pressure sprayer
   • Hari, küürimishari, värvirull ja madalsurvepihustusseade

   • GR_HW_66

    Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx. 200 ml - 500 ml / m² per layer applied
   • vähemal 0,2 l/m² sõltuvalt määrdumisest

   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

    Tehke alati proovipin(na)d!

  • Utiliseerimisjuhis
   • Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni. Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele jäätmekäitlusse/heitveekanalisatsiooni. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmed ja heitveed“.

    Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda.

    Jäätmete kood 20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.