• Pigment FL black

  Artiklinr 286401

  Pigment FL

  Värvitoon: Valge/White | 2864
  Värvitoon: Valge/White | 2864
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  pH-väärtus Approx. 7.5

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • AW_M_771

  Omadused

  • EG_M_380
  • Hea voolavus
  • EG_M_381
  • Töötlus
   • VA1_M_807

    Pulbriline komponent lisatakse vedelale komponendile.

    Umbes 1 minut segada, segamine peatada ja üleliigne õhk välja lasta.

    Eemaldage ämbri servale kinnituv pulber.

    Jätkata segamist umbes 2 minutit.

    Hoidke segurit kogu segamise ajal põranda läheduses.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.