Artiklinr 013615

  RM

  Tugevus
  Värvitoon: Kuldpruun/Goldbraun 04-5 | 0136
  Värvitoon: Kuldpruun/Goldbraun 04-5 | 0136
  Valige värv
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Paindetugevus After 7 days: approx. 4 N/mm²
  After 28 days: approx. 5 N/mm²
  Survetugevus Normal < 13 N/mm²
  Soft < 8 N/mm²
  E-moodul (DIN 1048) Normal approx. 11 kN/mm²
  Soft approx. 7 kN/mm²
  Suurim terasuurus Fine 0.2 mm
  Medium 0.5 mm
  Coarse 2.0 mm
  Nakketõmbetugevus (28 d) Approx. 0.5 N/mm²
  Puistetihedus Approx. 1.7 kg/dm³
  Veevajadus Approx. 0.65 - 0.85 l/5 kg
  Approx. 1.95 - 2.5 l/15 kg
  Approx. 3.25 - 4.15 l/25 kg
  Kokkutõmbumine DIN52450 After 7 days: approx. -0.3 mm/m
  After 28 days: approx. -0.7 mm/m

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use indoors and outdoors
  • Mineraalsete aluspindade nagu looduskivi, telliste, betooni ja tehiskivi restaureerimine, täiendamine ja reprofileerimine
  • Ehitiste ehiselementide taastamine pressimeetodil

  Omadused

  • Madal vabade leeliste sisaldus
  • Hea nakkuvus
  • Madal jääkpinge
  • UV-kindlad pigmendid
  • Hüdrofoobselt reguleeritav
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.

   • Ettevalmistused

    Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada eelistatavalt Rotec jugapuhastusseadet või Remmersi puhastustooteid [nt Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

    Kunstiajalooliselt väärtuslike ehituskaunistuste ja skulptuuride puhul tuleb ajaloolise substantsi säilitamiseks eemaldada ettevaatlikult mustusekoorikud ning tugevdada ehitisosi intensiivselt ja korduvalt vastava Remmersi ränihappeestri baasil kivitugevdajaga.

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Eelnevalt märjaks tehtud aluspinnale tuleb kanda ca 2 mm paksune kontaktkiht muda (kuivmört/vesi).

    Kanda mört värskelt värskesse kontaktkihti 1,5 kuni 3 cm paksuse kihina, nii et see ulatub 1 kuni 3 mm üle hilisema lõpliku pealispinna.

    Järgida tingimata müüritise vuugilõiget!

    Õhukese kihina pealekandmist saab kahjustatud kohtade servades lihtsustada, lisades segamisveele ZM HF [basic] (vahekorras 1:10). See aeglustab mõnevõrra materjali kõvenemist ning suurendab nakketõmbetugevust.

    Pärast piisavat tahkumisaega (kui kaabitsaga üle mördi pinna tõmmates eralduvad graanulid) pealispind karestada või kraapida lõpliku pealispinna tasemele.

    Mördiga kaetud pindade järeltöötlemine (tõmbekaabitsatega või kraapimistööriistadega) vastavalt kahjustatud kohtade ümbruse struktuurile.

    Ooteaeg järgmiste kihtide pealekandmiseni vähemalt 24 tundi.

  • Töötlemisjuhised
   • Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta.

    Järeltöötlemise ja pinnatöötlemise viis ja kestus mõjutavad värvitooni.

    Erinevate partiide vahel võib ette tulla värvitooni kerget varieerumist!

    Kaitske värskeid mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest.

  • Tööseadmed/puhastus
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • GR_HW_25

    Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • Approx 1.6 kg / l void
   • Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

  • Üldised juhised
   • Võib sisaldada püriidi (raudsulfiid) jääke.

    Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!

    Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust.

    Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.

    Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.

    Erivärvitoon värvitoonide nr. järgi (MF-nr., värvitabel, NCS jne.) või saadetud näidise järgi (vahelduva või muutuva värvi korral tähistada soovitud värvitoon täpselt ja üheselt).

    Pärast kuivamist ja kõvenemist püsima jääv värvitoon sõltub ümbruskonna tingimustest ja töötlemismeetodist. Nii mõjub värskelt silutud pealispind heledamana kui näiteks pind, mida on silutud hiljem või mida on karestatud. Ühe ja sama tooteartikli erinev teralisus võib põhjustada värvitooni kerget erinevust. Värvimuutust võib põhjustada ka niiskuse mõjul värvi andev aluspind.

    Tehke alati proovipin(na)d!

    Aluselised sideained võivad põhjustada lahustavat rünnakut mitteraudmetallidele.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.