• Betofix R4 EM [basic]

  Artiklinr 108625

  Betofix R4 EM [basic]

  Ülitugev PCC-põrandakattesegu

  LANG_VARIANTE
  1086 | Hall/Grau
  Suurus / Kogus

  Toote omadused

  Lekketakistus 7 × 106 Ω
  Paindetugevus 28 d: ≥ 8.0 N/mm²
  Paindetugevus ≥ 8,0 N/mm² (EN 13892)
  Tuleklass Klass A1fl
  Survetugevus 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 50 N/mm² (EN 13892)
  Suurim terasuurus 5 mm
  Veevajadus Ca. 7,5 % entspricht 1,9 l/25 kg
  Keskkonnaklassi määramine - Karbonatiseerimine XC1 XC2 XC3 XC4 - Kloriidid, mis ei pärine mereveest XD1 XD2 - Mereveest pärinevad kloriidid XS1 XS2 - Külmumise rünnak sulatamisvahendiga/ilma XF1 XF2 XF3 - Keemiline rünnak XA 1 - Kulumiskoormus XM1

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • For use on floors indoors and outdoors
  • AW_M_760
  • AW_M_764
  • AW_M_772
  • AW_M_773
  • Köetava põranda tasandussegud

  Omadused

  • Kõrge mehaaniline vastupidavus
  • Külma-ja puistesoolakindel
  • EG_M_377
  • EG_M_384
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    U2_M_110

    Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

    Puhastage terasdetailid, eemaldage rooste kuni puhtusastmeni SA 2 ½.

     

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Smoothing trowel
   • Kasutustingimused

    Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: min. +5 °C kuni maks. +30 °C

   • VA1_M_805

     

    VA1_M_795

    Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel < 80 mm

    Kihi paksus lohkudes kuni maks. 100 mm

    Komposiittasandussegude puhul kanda materjal veel värskesse nakkesilda.

     

    VA1_M_809

    VA1_M_810

     

    VA1_M_113

    Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900.

     

  • Tööseadmed/puhastus
   • Smoothing trowel
   • Segamistööriistad, kellu, alumiiniumist latt, silumiskellu (nn. „silumismõõk“), betoonihõõruti

   • Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.

  • Tarbimine
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm kihi paksuse kohta või vastavalt ca. 2,0 kg/dm³

  • Utiliseerimisjuhis
   • Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

  • Ohutus/eeskirjad
   • Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.