• Rundschnur

  Artiklinr 426501

  Rundschnur

  Toote omadused

  Nimetatud väärtused on tüüpilised tooteomadused ja need ei ole siduvate toote spetsifikatsioonidena mõistetavad.

  Kasutusala

  • Vuukide taganttäitmine sise- ja välitingimustes
  • Paisuvatele vuukidele standardi DIN 18540 kohaselt

  Omadused

  • ekstrudeeritud tagant täitmise materjal polüetüleenist (PE)
  • suletud pooridega standardi DIN 18540 kohaselt
  • hea taluvus
  • Vetthülgav
  • vananemiskindel
  • tavalise süttivusega (tuleklass B2)
  • Töö ettevalmistamine
   • Nõuded aluspinnale

    Vuugiservad peavad olema kandvad, kuivad, puhtad ja rasvavabad, metallid peavad olema puhtad ja katmata

  • Töötlus
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • Suruda materjal sobiva tööriistaga vuugi õõnsusesse.

  • Töötlemisjuhised
   • Vältida teravaid esemeid, et mitte vigastada suletud pinda.

    Kindlaks asendiks ja vuugi sügavuse piiramiseks peab läbimõõt olema umbes 20% suurem kui vuugi laius.

  • Hoiustamine/säilivus
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Unlimited shelf-life
   • Piiramatu

  • Üldised juhised
   • Tuleb arvestada aktuaalseid reeglistikke ja seadusega kehtestatud nõudeid.

    Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

    Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.